banner464

Karamanlı Şair ve Yazarlar Araştırıldı

Sultan Veled,Tursun Fakih,Nişancı Mehmet Paşa,Piri Mehmed Paşa,Kartal Dede ve Cünûnî Ahmet Dede

Karamanlı Şair ve Yazarlar Araştırıldı

Sultan Veled,Tursun Fakih,Nişancı Mehmet Paşa,Piri Mehmed Paşa,Kartal Dede ve Cünûnî Ahmet Dede

14 Ocak 2014 Salı 09:59
991 Okunma
 Karamanlı Şair ve Yazarlar Araştırıldı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) “Karamanlı Şairler ve Yazarlar” konulu bilimsel araştırma projesi yapıldı.

Proje, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı ve KMÜ Edebiyat Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Turan Karataş’ın yürütücülüğünde, KMÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları Arş. Gör. Mert Öksüz, Arş. Gör. Hakan Sevindik ve Öğr. Gör. Onur Aykaç’ın araştırmacılığında iki yılda tamamlandı.

Bilimsel Proje Kitap Oldu

Projenin sonuçları üç bölüm halinde bir kitapta toplandı. “Karamanlı Şairler ve Yazarlar” adlı kitabın birinci bölümü, klasik Türk edebiyatı çerçevesinde Karamanlı şairler ve yazarları, ikinci bölümü Karamanlı halk âşıkları ve mahalli şairleri, son bölümü ise Yeni Türk Edebiyatı çerçevesinde eser veren Karamanlı şairler ve yazarları konu ediniyor. 

Kitapta “Klasik Türk Edebiyatı Çerçevesinde Karamanlı Şairler ve Yazarlar” başlıklı bölümde, aralarında Mevlana’nın büyük oğlu ve Mevleviliğin kurucusu Sultan Veled, Şeyh Edebali’nin damadı Tursun Fakih, Fatih Sultan Mehmed’in Nişanî mahlasıyla şiirler yazan sadrazamı Nişancı Mehmet Paşa, Yavuz Sultan Selim’in cesaret ve siyasi dehasıyla ün yapan veziri Piri Mehmed Paşa (Remzî), meşhur Mevlevi şeyhlerinden Kartal Dede ve Cünûnî Ahmet Dede gibi isimlerin de bulunduğu 35 şair ve yazara yer veriliyor.

Kitabın “Karamanlı Halk Âşıkları ve Mahalli Şairler” başlıklı bölümünde ise Yunus Emre, Ali Cemâlî Efendi, Fethî Abdulkerim Efendi, Ahrârî, Âşık Kenzî gibi isimlerden başlayarak günümüze kadar 91 şairin ismi zikrediliyor. Türkçenin başkenti Karaman’da eli kalem tutan sanatkâr ruhlu insanların sayısının fazla olduğuna dikkat çekilen araştırmada halen âşıklık geleneğini sürdüren ailelerden de söz ediliyor.

Yeni Türk edebiyatı çerçevesinde Karamanlı şair ve yazarların ele alındığı üçüncü bölümde ise Hasan Rüştü Okumuşgil, Ahmet Tufan Şentürk, Mehmet Çınarlı, Bekir Sıtkı Erdoğan ve Ahmet Murat Özel’in de aralarında bulunduğu 11 isim kaydediliyor.

Kitapta her bir bölümdeki şair ve yazarın ismi kronolojik sıralamayla veriliyor ve kitaba konu olan şair ve yazarların hayat hikâyelerinden bahsedilerek eserleri hakkında bilgi sunuluyor.

Proje Üç Aşamada Hazırlandı
Projeye yazılı kaynak taraması ile başlandı. Projede kullanılan yazılı kaynaklar; şuara tezkireleri, Selçuklu ve Osmanlı tarihleri, ansiklopediler, biyografik eserler, edebiyat tarihleri, antolojiler, monografik çalışmalar, ilmi çalışmalar (kitap, tez vs.) ve ele alınan şahısların eserlerinden oluşuyor. Projede başvurulan diğer kaynak türünü de mülâkatlar teşkil ediyor. Bu kapsamda, birinci elden bilgi edinebilmek için hayatta olan edebî şahsiyetlere görüşme talebi iletilerek cevap alınabilen isimlerle mümkünse şahsen, imkânlar el vermiyorsa yazılı olarak ve zaman zaman da telefon vasıtasıyla görüşmeler yapıldı.

Projenin ikinci aşamasında şair ve yazarların hayatları, edebî kişilikleri ve eserleri hakkında biyografik, edebî ve eleştirel bilgiler oluşturuldu. Kaynaklarda ismi tespit edilen ancak doğum-ölüm tarihleri kesin bilinmeyen Karamanlı şair ve yazarların nüfus bilgilerine ulaşmak için Karaman Nüfus Müdürlüğüne başvuruldu. Projenin son aşamasında ise ele alınan şahsiyetlerin eserlerinden seçilen örnek metinler biyografilere eklendi ve proje kitap haline getirilerek okuyucuların beğenisine sunuldu. 
Son Güncelleme: 15.01.2014 00:14
Yorumlar