Laparoskopik cerrahi vücutta alışılagelmiş geniş kesiler yapmadan, birkaç ayrı noktadan vücuda yerleştirilen kalem inceliğinde metal borular (trokar) ve bir kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyatlardır.

Klasik açık ameliyata göre avantajları, ameliyat sonrası iyileşmenin açık ameliyatlara göre daha erken olması, kameranın büyütme gücü sayesinde doku ayrıntılarının daha detaylı görülebilmesi, kullanılan kamera ve cerrahi aletlerin dokuya yaklaştırılabilmesi nedeniyle daha titiz cerrahi yapılabilmesi ve açık ameliyatlarda görülen operasyon sonrası yapışıklıkların kapalı cerrahiden daha az olmasıdır. Hastalar günlük aktivitelerine daha kısa zamanda dönerler.

Hasta, cerrah ve teknolojik gelişmelerin oluşturduğu üçgen bu geçen 20 yıl içerisinde, klasik yöntemle yapılan bir çok ameliyatın laparoskopik yöntemle yapılmasına temel oluşturmuştur. Bugün,  laparoskopik cerrahi yöntem, safra kesesi ameliyatı ve mide reflü cerrahisi için altın standart iken, zamanla apandisit, karaciğer ve pankreas cerrahisi, mide kanseri cerrahisi, böbreküstü bezi (sürrenal ameliyatı), dalak, fıtık cerrahisi, kalın bağırsak cerrahisi (kolorektal cerrahi), şişmanlık ameliyatlarında (obesite cerrahisi) artan sıklıkla uygulanmaktadır.

Hastanemiz Genel Cerrahi kliniğinde de; laparoskopik (kapalı) kasık fıtığı ameliyatı + tapp ve teep, laparoskopik (kapalı) appendisit, laparoskopik (kapalı) safra kesesi ameliyatı, laparoskopik (kapalı)kist ve karın ameliyatları yapılmaktadır.