banner464

Erdoğan’dan Torba Yasa Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mardin İl Müdürü Serdar Erdoğan, 6552 sayılı İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasının ardından bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamada...

Erdoğan’dan Torba Yasa Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mardin İl Müdürü Serdar Erdoğan, 6552 sayılı İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasının ardından bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamada...

21 Ekim 2014 Salı 11:49
40 Okunma
Erdoğan’dan Torba Yasa Açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mardin İl Müdürü Serdar Erdoğan, 6552 sayılı İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasının ardından bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, makamında yaptığı açıklamada, 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, 31 Aralık 2014 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacağını söyledi. Erdoğan, "Tutarın ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 10 Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsilinden vazgeçilmektedir" dedi.

Erdoğan, yapılandırmada, ödeme ve taksit seçenekleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Yapılandırılan borçların, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte veya Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödenebilir. Borçlarla ilgili yapılandırma durumundan, yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların ödeyecekleri tutar, idari para cezalarının yüzde 50’si silinecek geriye kalan yüzde 50’sine ise Yİ-ÜFE oranı uygulanarak hesaplama yapılır. Diğer kapsama giren alacaklar için borcun aslı ile aylık Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktır. Yapılandırma kapsamında yer alan genel sağlık sigortası primi, tescili yapılmış olup da gelir testine başvurmayanlar 30 Nisan 2015 tarihine kadar Kaymakamlıklardaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gelir testine başvurmaları halinde GSS tescil başlangıç tarihinden itibaren belirlenen gelir testi sonucuna göre borç tahakkuku yapılacaktır. Yapılandırma kapsamında olup borcunu yapılandıran ve taksitlerini düzenli ödeyen 4b sigortalılarımız sağlık yardımından da faydalanırlar. Vatandaşlarımızın bu imkandan yararlanması için Mardin İl Müdürlüğümüze bekliyoruz."

Yorumlar