2023/1 çağrı döneminde sunulan bu proje, 02 Mayıs 2024 tarihinde TÜBİTAK tarafından destekleneceği duyurulan önemli projeler arasında yerini aldı. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan 15 kadın ve 15 erkek olmak üzere toplam 30 ilköğretim matematik öğretmenini hedefliyor. Amacı, matematik eğitiminde en yeni ve etkili teknolojik araçları kullanma becerilerini geliştirmek olan bu proje, öğretmenlerin yetkinliklerini artırarak öğrencilerinin matematik dersine olan ilgilerini ve başarılarını yükseltmeyi amaçlıyor.

24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Karaman'da Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek olan proje, seminer döneminin ikinci haftasında, alanında uzman birçok akademisyenin katılımıyla eğitimler ve saha çalışmaları ile zenginleştirilecek.

Bu özel projede, katılımcı öğretmenler, matematik eğitiminde devrim niteliğinde yenilikler sunan teknolojik araçları öğrenme ve uygulama fırsatı bulacaklar. Teknolojinin eğitimle buluştuğu bu ortamda, öğretmenler, öğrencilerinin öğrenme süreçlerini daha etkili ve ilgi çekici hale getirebilecek yöntemler keşfedecekler.

Matematik eğitiminin bu yeni yüzü, öğretmenlerin sadece kendi profesyonel gelişimlerine değil, aynı zamanda öğrencilerinin akademik başarılarına da katkı sağlayacak. Öğretmenlerin edineceği bilgiler, geleceğin parlak zihinlerini şekillendirme yolunda atılmış güçlü bir adım olacak.

Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleşecek bu proje, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda eğitimde teknolojik dönüşümün de öncüsü olacak. Eğitimde yeniliğe ve ilerlemeye açılan bu kapı, matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin geleceğine ışık tutacak.