Resmi Gazete’de yayımlanan MB Tebliğine göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında artış yapıldı.

Yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı korumak amacıyla makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemelerde de değişiklikler yapıldı. Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürüldü. Ayrıca, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılması kararı alındı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı vurgulandı. Bu değişikliklerle birlikte, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranında yapılan artışın ekonomik dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.