banner464

İhd Üyelerinden, İnsan Hakları Günü Açıklaması

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi üyeleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen İHD üyeleri, sloganlar atarak insan hak ihlallerine tepki gösterdiler. Burada...

İhd Üyelerinden, İnsan Hakları Günü Açıklaması

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi üyeleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen İHD üyeleri, sloganlar atarak insan hak ihlallerine tepki gösterdiler. Burada...

10 Aralık 2014 Çarşamba 14:16
21 Okunma
İhd Üyelerinden, İnsan Hakları Günü Açıklaması
İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi üyeleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen İHD üyeleri, sloganlar atarak insan hak ihlallerine tepki gösterdiler. Burada üyeler adına açıklama yapan İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, insan haklarının dokunulamaz, devredilemez ve ertelenemez bir bütün ve evrensel olduğunu ifade ederek, "10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen Evrensel Bildirge’nin başlangıç bölümünde insanlık ailesinin bütün üyeleri için eşit, bölünemez ve devredilmez hakların tanınmasının, dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli olduğu, eğer hakları korunamıyor ise herkesin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak direnme hakkına başvurmak zorunda kalabileceği belirtilmiştir. Buna karşın günümüzde Evrensel Bilgirge’de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen hale kurulamamıştır. İnsanların ırkından, renginden, cinsinden, cinsel yöneliminden, dilinden, din ve mezhebinden, inancından, etnik kimliğinden, siyasi, vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsızlık olarak, insan olmaktan gelen hakları ve dokunulmazlıkları olduğu temel fikri ülkemizde ve dünya çapında yeterli koruma bulamamaktadır" diye konuştu.

Bugün dünyanın her yerinde vatandaşların hakları çiğnendiğinde devlete karşı çıktığını belirten Tanrıverdi, "Bu bağlamda 2014 yılında gerek Türkiye’de gerekse de Ortadoğu’da barış için mücadele edildiğine, zulüm ve baskıya karşı ise aktif direnme hakkının kullanıldığına tanıklık ediyoruz. Dünyada ve Türkiye’de tüm baskılara karşın sokaklara çıkan, örgütlenen, yaşam alanlarını korumaya çalışan insanlar direnmeye, başka bir yaşam mümkün demeye çalışırken, dünyanın her yanında otoriter rejimler polis şiddetiyle bu direnci kontrol etmeye ve bastırmaya çalışıyorlar. Yıl boyunca dünyanın pek çok yerinde yine askeri darbeler, iç çatışmalar, savaşlar ve işgaller nedeniyle başta yaşam hakkı, işkence yasağı ihlali, soykırımlar ve kitlesel göçler olmak üzere çok ağır insan hakları ihlalleri yaşanmıştır. Bu hak ihlallerinin yoğunluğu ve yaygınlığı bakımından ülkemiz, bölgemiz, Ortadoğu, bilhassa da komşumuz Suriye öne çıkmaktadır. Maalesef 2014, ülkemizde de ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir yıl olmuştur. İnsan ihlallerinde görülen tüm çeşitliliğe ve yoğunluğa karşın başta maden ocakları olmak üzere yaşanan iş kazaları, cinayet, Suriye ve Ortadoğu’da sürmekte olan savaş nedeniyle yaşanan kitlesel göçler ve sığınmacı sorunları insan hakları sorunları olmuştur" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından üyeler, olaysız bir şekilde dağıldı.

Yorumlar