MEVKA, 50 Milyon TL’lik Finansman Desteği Teklif Çağrısı’nı Tanıttı Foto Galeri: MEVKA, 50 Milyon TL’lik Finansman Desteği Teklif Çağrısı’nı Tanıttı

Karaman’da Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde, Konya’da ise Mevlana Kalkınma Ajansı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantılara Konyalı ve Karamanlı KOBİ’ler katılım sağladı.

Düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Ajans olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sorumluluk alanımızda yer alan Karaman-Konya Bölgemizin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Ajansımız tarafından bölgemizde yer alan paydaşlarımıza yönelik olarak uygulanan 19 Mali Destek Programı ve 9 Güdümlü Proje kapsamında 809 projeye 390,4 Milyon TL kaynak aktarılmıştır. Bununla birlikte bölgemizdeki paydaşlarımızın ihtiyaç duyduğu rapor, fizibilite, eğitim ve altyapı çalışmalarına yönelik olarak uygulanan Teknik Destek Programları ile de 13,3 Milyon TL destek sağlanmıştır. Son olarak, bölgemizde yer alan KOBİ’lerimize yönelik olarak ilan ettiğimiz Finansman Desteği Teklif Çağrısı ile de Karaman-Konya Bölgesi’nde imalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasını amaçladık. İlan ettiğimiz finansman desteği programı ile bölgemizde 250 milyon TL tutarında bir yatırımın harekete geçirilmesi de hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 2023 Yılı Finansman Desteği Teklif Çağrısı Programımız bir önceki çağrı programımızda olduğu gibi Vakıf Katılım Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülecektir.

Çağrı programımızın öncelikleri arasında; imalat sanayinde, savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesi ile genç istihdamının artırılması, yüksek ve orta-yüksek ürünlerin üretiminde verimlilik, Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması, Karaman ilindeki orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması, Konya merkez ilçeleri haricindeki ilçelerde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması gibi bölgemiz ve ülkemiz için önem arz eden konular yer almaktadır. Programımızın birinci önceliği olan imalat sanayinde, savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesi ile genç istihdamının artırılması başlığında, silah ve mühimmat imalatı, soğuk dövme namlu makinesi hattı kurulumu, hafif silah mühimmatı kapsül/mermi/fişek imalat hattı kurulumu, mermi/fişek dolum hattı kurulumu, kısa namlulu ateşli silah hattı kurulumu, hafif makinalı silah imalat hattı kurulumu, savunma sanayinin ihtiyacı olan ürün standardizasyonunu ve sertifikasyonunu sağlamak amacıyla firmaların ihtiyaç duyduğu test merkezi kurulumları ve savunma sanayii için alüminyum, ısıl işlem, kaplama, nitelikli çelik ve zırh çeliği gibi stratejik malzemelerin üretim hatlarının kurulumuna yönelik proje başvuruları beklenmektedir. İmalat sanayinde yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimlilik, Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması başlığı altında ise; temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin, hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin, silah ve mühimmatların, elektrikli teçhizat, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatların, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), diğer ulaşım araçlarının imalatı ile tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı gibi konular destek kapsamına alınmıştır. Programımızın üçüncü ve dördüncü önceliğinde ise, Konya merkez ilçeleri haricindeki ilçeler ile Karaman ilinde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılmasına yönelik olarak ilçelerde yüksek istihdam sağlayan kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, ana metal sanayi, fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç), gıda ürünlerinin imalatı, içeceklerin imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, giyim eşyalarının imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı ile mobilya imalatı vb. faaliyetlerin yürütülmesi gibi projelerin desteklenmesi planlanmaktadır. Program kapsamında belirlenen birinci ve ikinci öncelik için ayrı ayrı olmak üzere Konya ve Karaman illerinden gelecek projelere 15.000.000 TL, üçüncü öncelik için Karaman’dan gelecek projelere 10.000.000 TL ve dördüncü öncelik kapsamında Konya’dan gelecek proje başvurularına ise 10.000.000 TL kaynak ayrılmış olup programın toplam bütçesi 50.000.000 TL’dir. İlan ettiğimiz finansman desteği programımız kapsamında proje sunacak paydaşlarımız, başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak 21 Mart 2023 günü saat 23:59’a kadar yapabileceklerdir. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi, başvuru rehberi ve ilgili belgelere Ajansımızın https://www.mevka.org.tr/ internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Ajans olarak Konya ve Karaman illerimizde düzenlediğimiz tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ile de çağrı programımızı bölgemizde yer alan paydaşlarımıza, KOBİ’lerimize ve iş dünyamıza tanıtmayı amaçladık. Kurum olarak ilan ettiğimiz çağrı programımız kapsamında paydaşlarımızdan bölgemizin ve şehrimizin ekonomisine, üretimine, istihdamına ve ihracatına büyük katkılar sunacak nitelikli projeler geleceğine inanıyor, teklif çağrısı programımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.