T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR-52 Karaman-Konya Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığı mali ve teknik destek programları ile bugüne kadar Bölge’ye 400 Milyon TL’nin üzerinde bir kaynak aktaran Mevlana Kalkınma Ajansı, 2023 Yılı için KOBİ’lere yönelik olarak 50 Milyon TL bütçeli “Finansman Desteği Teklif Çağrısı” ilan etti.

İlan edilen 2023 Yılı Finansman Desteği Teklif Çağrısı ile TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nde imalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılması amaçlanmaktadır.

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen programın öncelikleri arasında;

İmalat sanayiinde, savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesi ile genç istihdamının artırılması,

Yüksek ve orta-yüksek ürünlerin üretiminde verimlilik, Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması,

Karaman ilindeki orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması,

Konya merkez ilçeleri haricindeki ilçelerde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve dijital dönüşümün sağlanması ile genç istihdamının artırılması gibi konular yer almaktadır.

Mevlana Kalkınma Ajansı, ilan ettiği Finansman Desteği Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak 25 Ocak 2023 Çarşamba günü Karaman OSB Müdürlüğü Toplantı Salonunda saat 14.00’te Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.