MHP Genel Merkezi tarafından yurt genelinde ‘Köyüm benim’ temalı sohbet toplantıları başlatıldı. Bu toplantı süreçlerine katkıda bulunmak ve köylü-partili kaynaşmasını ölümsüzleştirmek adına her ilin belirlenen bir köyünde çeşme hayratı vakfetme kararı alındı. Bu karar doğrultusunda Karaman’da belirlenecek bir köye çeşme hayratı yapılacağını söyleyen MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar, ‘’Kadim kültürümüzün bir parçasını ve atalarımızın önemli bir geleneğini ilimizde yerine getireceğiz’’ dedi.

Türk kültüründe hayırseverlik kurumunun önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Ünüvar konuyla ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi;

‘’Sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler kavramları; çok zengin bir tarihsel geçmişe sahip olmakla birlikte, planlı bir iletişim yöntemi halinde kullanılmadan evvel halk içinde hayrat gelenekleri ile yerine getirilmiştir. Dolayısıyla bir birine paralel faaliyetler yürüten ‘sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler konuları, belirli ölçüde ilhamını kültürümüzdeki hayrat geleneğinden almıştır’ diyebiliriz. Hayratlar; insanların sadece yaşayarak veya anlatarak değil, toplumsal araçlarla kültürlerini aktarmalarına imkân sağlamıştır. Tıpkı ilimizin farklı bölgelerinde yürütülen arkeolojik çalışmalar vesilesi ile ortaya çıkan yapıların-kalıntıların, ait oldukları dönemlere dair inanç, gelenek ve kültür konularına ışık tutması gibi. Bu açıdan bakıldığında partimizce ivme kazandırılmak istenen hayrat kültürü, bu zamanın ihtiyacını karşılamasının yanında tarih sayfasına bırakılacak önemli bir nottur. Milliyetçi Hareket Partisi bu notu, kendilerini vatan ve bayrak uğruna feda etmiş aziz şehitlerimizin adıyla yazmayı benimsemiştir.

Partimizce tüm şehirlerde başlatılan ‘Köyüm benim’ temalı sohbet toplantıları süresinde bir köyümüz belirlenecek. Belirlenen bu köyümüze hem memleketimize hem aziz ruhlarına adayacağımız şehitlerimize yakışır bir çeşme yapmayı hedefliyoruz. Yeniden canlanmasını temenni ettiğimiz hayrat geleneği vesilesi ile temelinde insan sevgisi olan hayırseverliğin de, hemşerilerimiz arasında iyice kök salmasını ümit ediyoruz. Önceliğimiz su ihtiyacının olduğu bir bölge olacağından, muhtarlarımızla ve köylerden hemşerilerimizle görüşerek doğru yeri tespit etmeye çalışıyoruz’’