Eser, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Karaman-Ayrancı yolunun 25. km’sindeki, 626 ada 7 nolu parselde kayıtlı 1.941.984 metrekarelik alanda kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesinin imar planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır.

Parselasyon aşamasına geçilen planda, müteşebbislerin kullanımına verilecek parsellerin yanında ticari alanlar, akaryakıt ve bir adet şarj istasyonu bulunmaktadır. Ortak Donatı planlarında; idari ve sosyal tesis alanı, OSB ticaret alanı, park, cami, sağlık tesisi, arıtma tesisi, spor alanı, mesleki teknik eğitim alanı, kreş, teknik altyapı alanlarına da yer verdik.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılına adım adım ilerleyeceğiz.”