banner464

Mskü’de Teknoloji Transfer Ofisi Kuruldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 12 Kasım 2014 tarihinde yönergesi kabul edilerek kuruldu. Teknoloji Transfer Ofisi, tüm proje, patent, yenilikçi fikir, şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerine ilişkin başvuruları...

Mskü’de Teknoloji Transfer Ofisi Kuruldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 12 Kasım 2014 tarihinde yönergesi kabul edilerek kuruldu. Teknoloji Transfer Ofisi, tüm proje, patent, yenilikçi fikir, şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerine ilişkin başvuruları...

21 Kasım 2014 Cuma 12:35
41 Okunma
Mskü’de Teknoloji Transfer Ofisi Kuruldu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 12 Kasım 2014 tarihinde yönergesi kabul edilerek kuruldu. Teknoloji Transfer Ofisi, tüm proje, patent, yenilikçi fikir, şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerine ilişkin başvuruları almaya başladı. Üniversite-Sanayici işbirliğini geliştirmesi beklenen ofisin yürütücülüğünü MSKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Kuşçu yapıyor.

Teknoloji Transfer Ofisi kuruluşu ile ilgili bilgi veren Dekan Kuşçu, üniversitelerin bulunduğu sosyo-kültürel ve ekonomik çevreye katkılar sağlaması gerektiğini, sadece kendisine değil içinde yeşerdiği topraklara da faydalı olmayı, ürettiği bilgi, teknoloji ve birikimi habitatındaki paydaşlarıyla paylaşarak hem bilginin paylaşımını sağlamayı, hem de hem de ürettiği bilgiyi yerel halka indirgeyerek onların kullanımına açması geretiğini ifade etti. Kuşçu, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yeni kurulmuş olan Teknoloji Transfer Ofisi (MU-TTO) tam olarak da bu amaç için tasarlanmış bir ara yüzdür. Teknoloji Transfer Ofisi bundan böyle üniversitede üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine, üniversite ile sanayi arasında işbirliği oluşturulmasına, işbirliklerinin geliştirilmesine, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunmasına, üniversitenin akademik vizyonuna uygun yeni proje fikirlerini ve fon imkânlarının duyurulmasına, patent başvurularının yapılması ve girişimciliğin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere faaliyetlerine başlamıştır. Bu ofis dışında Muğla ilindeki karşılaştırmalı üstünlüklerin (tarım, turizm, madencilik, mermer vb.) ticarileştirilmesini sağlayan başka bir kamu ya da özel kuruluş yoktur. Kurulan Teknoloji Transfer Ofisi ve Muğla KOSGEB Müdürlüğü’nün koordinasyon halinde yürüteceği çalışmalarla, bir fikri, projesi veya ticarileştirilebilir bir urun geliştirebileceğini düşünen girişimcilere gerekli finansal desteğin nasıl alınabileceği, fikrin nasıl projelendirilebileceği konularında destek verilecektir” dedi.

MU-TTO kapsamında temel 5 modülün hizmet sunacağı açıklanırken Farkındalık ve Eğitim Modülünde, Muğla İli’ndeki işletmeler; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği ile yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi olunmasına imkân tanıyacak üniversite içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Proje Destek Modülü: Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Modülü: Üniversite ve sanayi arasında işbirliği protokollerinin hazırlanmasını sağlamak ve AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesine imkân tanımaktır.

Fikri ve Sinai Haklar (Patent) Modülü: Üniversitedeki Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesine destek olmaktır.

Şirketleşme ve Girişimcilik Modülü: Girişimcilik ruhunun artırılması amacı ile girişimcilere şirketleşme konusunda TTO tarafından idari ve mali destek verilmesi, yeni kurulan şirketlerin KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarından mali destek almaları sağlanması amacıyla TEKMER’de yer verilerek, proje oluşturmalarının desteklenmesini sağlamaktır.

MU-TTO’nun Muğla ve üniversitede sunduğu hizmet alanları ise; Ulusal ve Uluslararası Proje Çağrılarına Ulaşma ve Ortak Bulma, Yenilikçi Proje Fikirleri İçin Uygun Fonlar Bulma ve Yönlendirme

Proje Hazırlama, Proje Yürütme ve İzlemede Teknik Destek Sağlama, Firma ve Araştırmacı Eşleştirmeleri Yapma, Test, Analiz, Laboratuvar, Danışmanlık İşbirliği Sağlama, Patent Ön Araştırması Yapma, Yenilik Araştırması Yapma, Patent Alma ve Ticarileştirme Süreçlerine Katkı Sağlama, Fikirlerin Ürünlere Dönüştüğü Süreçte Eğitimler Verme ve Farkındalık Yaratma, Bölgesel ve Sektörel Sorunlara Çözümler Sağlama, MU-TTO bünyesinde faaliyet gösteren her bir modül daha yaygın bir etki yaratabilmek adına Muğla İli’nde farkındalık yaratmak ve sektör odaklı üniversite-sanayi arasında aktif iletişim noktaları oluşturmayı hedeflemekte ve fikirlerin ürünlere dönüşmesine uygun imkanı sağlamak olarak açıklandı.

Yorumlar