Mutlu, konuya ilişkin yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında:

Karaman'ımız yenilebilir enerjiye yapılan yatırımlarla güncel olarak dahi tükettiği elektriğin kat ve kat fazlasını üretmektedir.

Önümüzdeki 5 yılda yenilebilir enerji fosil yakıtlardan üretilen enerjiyi geçecektir. Bu kapsamda ülkemizde güneş enerjisinde en fazla üretim gücü bulunduğu konum itibariyle Karaman'dadır. Hükümetimiz bu potansiyeli görerek Karaman’da Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulmasını kararlaştırmıştır.

Enerji bölgesi dışında, ilimizdeki tüm köylerimizin kendi arazilerine köy tüzel kişiliklerine özgü teşvik ve ödeme kolaylığı ile güneş enerji santrallerinin kurulması köylere yüksek ekonomik güç katacak olup istihdam sağladığı gibi enerjide dışa bağımlılığın azalmasına da neden olacaktır. Köylerimize aylık 300 bin ila 900 bin TL'de değişen kaynağın sürekli gelmesi köy tüzel kişiliklerimize yüksek ekonomik güç kazandıracak olup, her köyümüz ekonomik olarak adeta belediye gücüne kavuşacaktır.

1 Ocak 2023 itibariyle 5.000 m2'lik alanlara 2025 yılında 2.000 m2'lik alanlarda yapılan konutlarda getirilen yenilebilir enerji üretim şartının ilimizin yüksek potansiyeli de dikkate alınarak 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Karaman'da alınacak tüm inşaat ruhsatlarına zorunlu hale getirilmesi öncü il olma ve farkındalık yaratma konusunda isabetli olacaktır.

Karaman'da var olan tüm mesken ve işyerlerinin sadece çatılarının güneye bakan kısımlarına güneş paneli kurulumu yapıldığında birçok ilin tükettiği elektriği üretecek güç sağlamaktadır. Apartmanlar ortak alanları çatılarından ürettiği bu elektriği sisteme verdiğinde ortak gider diye bir sorunları dahi kalmayacak olup buradan gelen gelir ile çok rahat bir şekilde ortak giderlerini karşılayacaktır.

Zorlaştırmayacağız, kolaylaştıracağız, tarihin en güçlü Karaman'ını hep birlikte oluşturacağız.”