Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Yüksel’in moderatörlüğünde hazırlanan panelde, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri; Elife Kübra Yarlıbucak, Betül Şahin, Zeynep Yaren Karataş ve Leylagül Tatar sunum yaptı.

Panelde ilk olarak Elife Kübra Yarlıbucak söz aldı.  Yarlıbucak, “Cumhuriyet Kavramı ve Tarihi Süreçte Gelişimi” adlı sunumunda cumhuriyet kavramının kökeni ve dünya tarihinde cumhuriyet rejimi örneklerini verdi.

Ardından Betül Şahin, “Milli Mücadeleden Cumhuriyete” adlı sunumunda Osmanlı dönemi demokratik gelişmeler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün millî mücadele sürecinde demokratik uygulamaları hakkında davetlilere bilgiler verdi.

Zeynep Yaren Karataş, “Türkiye’de Cumhuriyet Rejiminin 100 Yıllık Hikâyesini” anlatırken cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’de siyasi partilerin kurulması ve çok partili hayata geçiş sürecinde yaşanan toplumsal ve siyasi gelişmeleri ele aldı.

Son olarak “100 Yıllık Süreçte Türkiye ve Dünya” başlıklı sunumumda Leylagül Tatar ise cumhuriyet dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri ve dış politikada yaşanan süreçleri değerlendirdi.

Panelistlerin sunumları sonrasında söz alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Yüksel tarafından genel bir değerlendirme yapıldı.  Soru cevap kısmının ardından İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt tarafından panelistlere katılım belgeleri verildi.