banner464

Koop-gep Eğitimleri Başlıyor

Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini artırarak kaliteli yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla uygulamaya konulan Kooperatif Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı Eğitimleri başlıyorTicaret İl Müdür Vekili Tuncer Başbozkurt yaptığı...

Koop-gep Eğitimleri Başlıyor

Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini artırarak kaliteli yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla uygulamaya konulan Kooperatif Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı Eğitimleri başlıyorTicaret İl Müdür Vekili Tuncer Başbozkurt yaptığı...

03 Kasım 2014 Pazartesi 11:55
67 Okunma
Koop-gep Eğitimleri Başlıyor
Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini artırarak kaliteli yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla uygulamaya konulan Kooperatif Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı Eğitimleri başlıyor

Ticaret İl Müdür Vekili Tuncer Başbozkurt yaptığı açıklamada, Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan kooperatiflerle ilgili kooperatiflerin kuruluş ve işletişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirerek kooperatiflerin yönetiminde profesyonel anlayışın yerleştirilmesini amaçlayan Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOOP-GEP)’nın hazırlandığını ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce onaylanıp Yaygın Eğitim Programları bölümünde "Programlar ve FOET Kodları" altında "Muhasebe ve Finansman" alanında yayınlanarak yurt genelinde uygulanmasına başlanıldığını kaydetti.

Söz konusu programdan kooperatif ortakları ile kooperatiflerde yönetici, denetici veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanların yararlanabileceklerini ifade eden Başbozkurt: “Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirecek olan söz konusu programa katılmak isteyenlerin bulundukları il veya ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu programın açılması için en az 12 (oniki) başvuru gerektiğinden, katılımcıların bu sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce Halk Eğitim Merkezine iletmeleri eğitimin ivedilikle başlaması noktasında faydalı olacaktır. Söz konusu programlar kapsamındaki eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinde verilebileceği gibi kooperatifin veya üst kuruluşların göstereceği uygun mekanlarda da verilebilecektir. Eğitim süresince devam zorunluluğu bulunan program sonunda edinilen bilgiler sınavla ölçülecek ve başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika (Kurs Bitirme Belgesi) verilecektir. Bu kapsamda kooperatiflerin kurumsallaşmasında zorunluluk arz eden KOOP-GEP eğitimlerinin verimli bir şekilde uygulanması, katılımcıların yeterli sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce ilgili kuruma iletmelerinin program kapsamındaki eğitimin başlamasında faydalı olacağı düşünülmektedir” dedi.

Yorumlar