Nisan yağmuru ile ilgili olarak gazetemize konuşan Ümüt İbrahim Öztürk, Osmanlıdan bu yana yaşlı insanların nisan yağmuruna farklı bir değer atfettiklerini söyledi.

Özellikle Anadolu köylerinde eskiden beri nisan yağmuru yağarken leğenleri, tencereleri balkonlara, damlara koyduklarını ve o kaplara dolan yağmur suyunu içtiklerinde iç hastalıklarına şifa olacağına, onunla banyo yaptıklarında da dış hastalıklarına şifa olacağına inandıklarını dile getirdi. Hatta nisan yağmurunda çocukları yürüttüklerinde çocuğun daha sağlıklı olacağına, hamura koyup onunla ekmek yaptıklarında bu ekmeğin çok farklı güzellik kazanacağına inanıldığını söyledi.

Günümüzde de bu geleneği bilenlerin devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Ümüt İbrahim Öztürk, bu geleneğin dillendirilerek insanları bilgilendirmek ve nisan yağmurundan en güzel şekilde faydalanmak gerektiğini vurguladı.