Akif 1873 yılında İstanbul'da sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı evde doğmuştur. 

Babası Fatih Medresesinde Tahir Efendi annesi ise Buharalı Memed Efendi’nin kızı Emine Şerife Hanımdır. Akif’in doğduğu dönem Osmanlı Devleti’nin ‘hasta adam’ ilan edildiği ve bu görüşün dönemin devlet adamlarına ve aydınlarına uğursuz bir hastalık gibi bulaştığı çöküş şartlarının hemen herkeste umutsuzluk oluşturduğu bir dönemdir. Akif'in ailesi sade ve orta halli bir ailedir. Akif'in gençliğinde de çocukluğundan gelen çalışkan, erdemli, başarılı haller hakimdi. Mülkiyenin idari bölümünde üç sene okudu ve diploma aldı ve yüksek kısmına kaydoldu. Bir süre sonra babası vefat eti ve aynı yıl evleri yandı. Mülkiyeye gündüzlü öğrenci olarak devam etmesi imkansız hale geldi. Mezunlarına hemen iş verileceği için o yıl Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebine geçti ve 22 Aralık 1893'te birinci olarak mezun oldu. Meclisin bir İstiklal Marşı güftesi için yarışmaya katılan 724 şiirin hiçbiri beklenen başarıya ulaşamayınca maarif vekilinin isteği üzerine 17 Şubat 1921'de yazdığı ‘İstiklal Marşı’ 12 Mart 1921'de TBMM tarafından birinci olarak kabul edildi.  

Akif doğrusunu söylemek gerekirse İstiklal Marşını yazabilecek en ideal insandı. İçinde bulunduğu ruhi ve fikri düşüncelerle dönemin aydınları ve şairleri arasında özgün bir çizgisi olması onun İslamcı şair olarak tanınmasını sağlamıştır. İçinde bulunduğu hassas duygularla sahip olduğu iman gücüyle ve mütevazı yaşantısıyla örnek teşkil etmiştir. Ne büyük şairsin ki sen ateşi hiçbir zaman sönmeyecek bir şiire imza atmışın. Hasta adam denilen Osmanlıyı ayağa kaldırmış adeta milletine azim ve güç vermişsin. Osmanlı'nın içinde bulunduğu psikoloji ve savaş sonrası durumu Milletin kalbinde asla sönmeyecek bir şiirle donatmışsın. Akif şiiri şiir için değil toplum için yazmış ama bunu yaparken de içinde bulunduğu dili en harika şekliyle tüm nüanslarıyla kullanan bir şairdi.
İmanıyla yaşantısıyla tam bir erdem abidesiydi ve toplum için örnekti. Başkasına benzemek, başka kimliklere bürünmek, imanıyla ters düşmek onun hiçbir zaman katlanamayacağı şeylerdi. Ve paltosuz bir vekil,bir şair,bir millet adamı...Tarih 5 şubat 1921 Ankara çok soğuk...Ve Taceddin Dergahına ulaşmaya çalışan bir adam. Üstünde ince bir ceket ve sırtında bir paltonun yokluğu ve elinde bir mektup. MILLETVEKİLİ kendisi. Yokluklar içinde savaş vermiş fakir bir milletin vekilidir kendisi. O yoklukta payına düşen kışı paltosuz geçirmektedir. Elindeki mektup ise bir İstiklal Marşı yazma ricasıdır. Akif şairdir...
Yazdığı şiir beğenilirse 500 lira ödül vardır. Yaklaşık on gün süren Taceddin Dergahında ki itikaf ile ortaya bir milletin kurtuluş destanı çıkar. Adı ‘İSTİKLAL MARŞ’'dır.  İstiklal Marşının millete ait olduğunu söyler ve ödülü kabul etmez. Ama gönlünün ödülünü çoktan almıştır. Vatanın kurtuluşu onun en büyük ödülüdür aslında.. Kurtuluş savaşı bittiğinde ise İstiklal Madalyasıyla ödüllendirilir ve ilk meclisin mebuslarından olur. Akif'in ümidi ise gençler olmuştur. Kendisi gibi haksızlığa tahammül edemeyen asımın nesli gençler. Akif milletleri kalkınması için iki temele dayanmalı der birisi fazilet diğeri ise marifettir. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek!

ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN. 

Zulmü alkışlayamam
Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... 
-Boğamazsın ki! 
-Hiç olmazsa yanımdan kovarım. 
Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; 
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. 
Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale; 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, 
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım. 
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! 
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu... 
İrticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu?
Mehmet Akif Ersoy