banner464

"17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü" Konferansı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, "Ulusal Yoksullukla Mücadele Stratejisi’ni önümüzdeki dönemde tamamlayarak yayınlamayı planlıyoruz" dedi.17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Rixos Otel’de düzenlenen...

"17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü" Konferansı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, "Ulusal Yoksullukla Mücadele Stratejisi’ni önümüzdeki dönemde tamamlayarak yayınlamayı planlıyoruz" dedi.17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Rixos Otel’de düzenlenen...

17 Ekim 2014 Cuma 12:09
14 Okunma
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, "Ulusal Yoksullukla Mücadele Stratejisi’ni önümüzdeki dönemde tamamlayarak yayınlamayı planlıyoruz" dedi.

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Rixos Otel’de düzenlenen "Yoksullukla Mücadeleden İnsani Gelişmeye Geçiş" başlıklı konferansa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Abdurrahman Madan, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra ve akademisyenler ile bakanlık yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konferans, açılış konuşmalarıyla başladı. Bakan İslam yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın gerek nitelik, gerekse nicelik bakımından Türkiye’nin en önemli sosyal yardım kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Her il ve ilçede kurulu ve sayıları bini ulaşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yurt çapında sürdürdüğü sosyal yardım ve proje faaliyetleriyle yoksul, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardım hizmetlerini yerine getirdiklerini anlatan İslam, şunları kaydetti:

"Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen sosyal yardımlar, ekonomi politikalarının sosyal politikalarla birlikte ele alınması anlayışından hareketle yürütülmektedir. Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden biri arz odaklı hizmeti, koruyucu ve önleyici yaklaşımı, bütüncül hizmet sunumunu ve disiplinler arası yaklaşımı ele alarak hak ve sorumluluk temelli, aileyi merkeze alan bütüncül sosyal politikalar ile mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmaktır. Gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksullukla mücadele politikalarının başarılı olabilmesi için ’insan’ı ekonomik kalkınmanın merkezine koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"TÜRKİYE ’YÜKSEK İNSANİ GELİŞME’ SINIFINDA"

Bakan İslam, UNDP 2014 yılı İnsani Gelişme Raporu’nda Türkiye’nin 0,759 endeks değeri ile 186 ülke içinde 69. sırada ve "yüksek insani gelişme" sınıfında yer aldığına dikkat çekti. Yapılan çalışmalarla 2002 yılında Türkiye’de hanede kişi başına aylık 30 doların altında bir gelire sahip yaklaşık 136 bin kişi varken, 2012 yılında bu rakamı sıfırladıklarının altını çizen Bakan İslam, "Aylık 65 doların altında bir gelirle yaşayan nüfus ise 2002 yılında 2,1 milyon kişi iken, 2012 yılında bu rakamı 46 bin kişiye düşürdük. Zira sosyal yardım niteliğindeki transferlerin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı 2002 yılında sadece yüzde 0,3 iken, bu oran 2013 yılında Avrupa Birliği ve OECD ortalaması olan yüzde 2,5’in altında kalarak yüzde 1,35’e, Sosyal Yardımların Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki payı ise yüzde 5,22’ye ulaşmıştır" diye konuştu.

"TÜRKİYE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ AÇIĞINI EN HIZLI KAPATAN 9. ÜLKE"

İslam, yoksulluk rakamlarındaki düşüş ve insani gelişmişlik durumundaki iyileşmede Türkiye’nin ekonomi alanında yaşadığı dikkat çekici başarıların yanı sıra sosyal alanda, eğitim ve sağlık alanlarındaki ilerlemeler ile yoksullukla mücadeleye ayrılan kaynak ve kurumsal gelişmelerin de önemli rolü olduğunu ifade etti. İnsani gelişme endeksi açığını en hızlı kapatan 9. ülke olan Türkiye’de yoksullukla mücadele alanında gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Bakan İslam, şöyle devam etti:

"Vatandaşına mesafeli davranan devlet anlayışından insanına dokunan, zor günlerinde yanında olan, vatandaşına hizmet eden devlet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda kapsamlı ve bütüncül politikalar ve destekler aracılığı ile sosyal devlet ve refah devleti anlayışının tesisine yönelik olarak son on yılda 100 milyar liralık sosyal yardım harcaması ile sosyal yardımların ulaştığı kişi sayısını arttırdık. Bu artışı gerçekleştirirken yoksullukla daha etkin mücadele edebilmek için toplumumuzda yaşayan dezavantajlı vatandaşlarımızın yoksulluk durumlarına göre sosyal yardım programlarımızı çeşitlendirdik."

"YOKSULLUĞU ÇÖZMENİN TEK BİR FORMÜLÜ YOK"

Yoksulluğun birçok nedeninin bulunduğunu ancak çözümüne yönelik tek bir formülün yeterli olmadığını vurgulayan İslam, "Bu gerçekten hareketle kanıta dayalı sosyal politika kuralları çerçevesinde tematik sosyal yardım programlarımızı başlattık" dedi.

Bu kapsamda eşi vefat eden ve maddi olarak zorluğa düşen kadınların yanında olabilmek için 3 yıl önce nakdi yardım programını hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan İslam, ayrıca Türkiye’de zorunlu askerlik hizmeti sebebiyle hanede çalışan tek erkek askere gittiğinde bazı ailelerin geçici yoksulluk riski altında kalabildiğine dikkat çekti. Bakan İslam, "Bu gerçekten hareketle ihtiyaç sahibi asker ailelerimize yönelik nakdi sosyal yardım programını başlatarak askerlerimizin bize emaneti ailelerine yönelik desteklerimizi artırdık" dedi.

Bakanlık olarak önem verdikleri konulardan birisinin de çocukların eğitimi olduğunu belirten İslam, şöyle devam etti:

"Yoksulluğun nesiller arası transferinin engellenmesinde en etkili yöntemlerden birinin eğitim olduğu gerçeğinden hareketle çocuklarımızın yüksek yararı gözetilerek tasarladığımız eğitim yardımlarını son 10 yılda büyük oranda arttırdık ve çeşitlendirdik. Böylece eğitim materyali yardımı, burslar, şartlı eğitim yardımı ve ücretsiz kitap dağıtımı gibi uygulamalarla daha fazla dar gelirli aile ve çocuğumuzun eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasını sağlıyoruz. Halihazırda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının büyük kısmı yoksul hanelerde yaşayan çocuklarımıza yönelik yürüttüğümüz eğitim yardımlarına ayrılmaktadır. Aile Yanında Destek uygulaması ile ekonomik yoksulluk içindeki çocukların aileleri yanında desteklenmelerine öncelik verilmesi uygulaması da çocuğun yüksek yararı ilkesi ile en üst derecede bağdaşır bir uygulama olarak Bakanlık tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, bakıma muhtaç engelliler ve yaşlılara yönelik sosyal yardım uygulamalarımızla hem engelli ve yaşlılarımızın hem de bunlara bakmakla yükümlü yakınlarının ekonomik yoksunluk içine düşmemeleri için ekonomik destek uygulamalarımız mevcuttur."

"SAĞLIK ALANI TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

Sağlık konusunun Türkiye’nin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden İslam, "Bu gerçekten hareketle yoksul vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki primlerini Bakanlığımız bütçesinden karşılamak suretiyle yoksul vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişim imkanlarını kolaylaştırıp genişletiyoruz. Şartlı Sağlık Transferi programı ile de yoksul ailelerimizin çocuklarının sağlıklı gelişimi için önemli katkılar sağlıyoruz" dedi.

Bakan İslam, yoksullukla mücadele alanında önem verilen konulardan birinin de sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın geliştirdiği yönetim bilgi sistemleri ile sosyal yardımlarda mükerrerliğin ve suiistimallerin engellenmesine yönelik yoğun çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken İslam, "Bu kapsamda oluşturduğumuz Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi ile sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik ve demografik bilgilerini belirli periyotlarda gözden geçirerek gerekli kontrolleri sağlıyoruz. Son dönemde milletimize hizmet yolunda gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalardan biri de PTT ile birlikte hayata geçirdiğimiz Sosyal Yardım Kartı uygulaması oldu. Bu uygulama ile sosyal yardım kuyruklarını ortadan kaldırarak talep eden vatandaşlarımızın ödemelerini artık evlerine kadar ulaştırıyoruz. Ayrıca son dönemde başlattığımız SMS Bilgilendirme Servisi ve E-Devlet Kapısı entegrasyonu ile vatandaşlarımıza hizmet sunumumuzu geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NIN YOKSULLUKLA MÜCADELE EYLEM PLANI

Bakanlığını önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projelerini anlatan İslam, "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi gibi modern altyapıları tam kapasite ile uygulamaya koymayı planlamaktayız" dedi.

Ulusal Yoksullukla Mücadele Stratejisi’ni önümüzdeki dönemde tamamlayarak yayınlamayı planladıklarını açıklayan İslam, "Yoksul hanelerin diğer kamu hizmetlerine yönelik ihtiyaçları için Vaka Yönlendirme Sistemi’ni uygulamaya geçirerek, kurumların yoksul hanelere yönlendirilmesini sağlayacak ve sonuçları takip edebileceğiz. Her yıl 6 büyükşehirde mahalle bazlı olarak ’sosyal-risk uyum analizi’ yapılacak, sosyal yardımlarda ’Merkezi Risk Tespit ve Teftiş Sistemi’ni kurarak, Sosyal Yardım Afet Yönetim Planını tamamlayacak ve Temel Sosyal Yardım Kanunu üzerinde de çalışacağız" dedi.

"İNSANLARI YOKSULLUK DÖNGÜSÜNDEN ÜRETİCİ KONUMA GETİRMEMİZ LAZIM"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Abdurrahman Madan ise, Birleşmiş Milletler’in 17 Ekim Yoksullukla Mücadele Günü’nde kimseyi arkada bırakmama kararı aldığını belirtti. Türkiye’nin gelir dağılımında önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Madan, "Sosyal yardımlar konusunda insanları özellikle üretime yönlendirmeliyiz. İnsanları yoksulluk döngüsünde üretici konuma getirmemiz lazım. Bunda amacımız yoksul insanların kendi ayakları üzerinde durması" diye konuştu.

Yorumlar