banner464

Chp Anayasa Mahkemesi’ne Gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yargı paketinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP’nin, yargı paketinin iptaline yönelik Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.

Chp Anayasa Mahkemesi’ne Gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yargı paketinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP’nin, yargı paketinin iptaline yönelik Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.

16 Aralık 2014 Salı 12:16
40 Okunma
Chp Anayasa Mahkemesi’ne Gidiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yargı paketinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP’nin, yargı paketinin iptaline yönelik Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.

Yorumlar