banner464

Hanefi Bostan: “osmanlı Arşivi Personelinin Hakkı Kariyer Uzmanlığıdır”

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, “Osmanlı arşivi personelinin hakkı kariyer uzmanlığıdır” dedi.Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi...

Hanefi Bostan: “osmanlı Arşivi Personelinin Hakkı Kariyer Uzmanlığıdır”

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, “Osmanlı arşivi personelinin hakkı kariyer uzmanlığıdır” dedi.Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi...

19 Ekim 2014 Pazar 15:30
37 Okunma
Hanefi Bostan: “osmanlı Arşivi Personelinin Hakkı Kariyer Uzmanlığıdır”
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, “Osmanlı arşivi personelinin hakkı kariyer uzmanlığıdır” dedi.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Osmanlı arşivi personelinin kariyer uzmanlığı alması gerektiği yönünde bir açıklama yaptı. Hanefi Bostan yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi’nin açılışında yaptığı konuşmada 2014 yılının 1. Dünya Savaşı başlangıcının 100’üncü yılı olduğunu hatırlatarak bu savaşın bugünün Ortadoğusu üzerinde önemli etkileri olduğunu ve bunun kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtmiştir. Yine bu araştırmaları en mükemmel şekilde yapabileceklerin Türk akademisyenler olduğunu, en sağlam kaynakların ise Osmanlı arşivlerinde bulunduğunu altını çizerek vurgulamıştır . Bu ifadelerin doğruluğu tartışmasızdır” dedi.

Osmanlı’nın arşivini Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda arşiv personelinin koruduğunu belirterek, “Geçmişte Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altındaki coğrafyada bugün varlığını sürdüren 40’a yakın bağımsız devletin tarihini, sosyal ve kültürel yapısını aydınlatacak belgeler Osmanlı arşivlerinde muhafaza edilmektedir. Sayın cumhurbaşkanının belirttiği gibi akademisyenlerimizin bugün dünyanın kaos içinde kıvranan bölgesi Ortadoğu’nun tarihini mükemmel bir şekilde yazabilmesi için öncelikle Osmanlı arşivlerinde bulunan 100 milyona yakın belgenin titizlikle değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmenin ilk aşamasının Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda bizzat Osmanlı arşivi personeli tarafından yapıldığı hatırdan çıkarılmamalı ve Osmanlı arşiv hazinesini tasnif eden, restore ederek gelecek nesillere aktaran ve hâlihazırda araştırmacıların istifadesine sunan personele gerekli itibar gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

“OSMANLI ARŞİVİ PERSONELİNİN HAKKI KARİYER UZMANLIĞIDIR”

“Osmanlı arşivi personelinin hakkı kariyer uzmanlığıdır” diyen Bostan, “Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 6495 sayılı torba yasa ile bir kısmı, maddi kayıplar yaşatılarak yaptığı işle ilgisiz bir araştırmacı kadrosuna atanan ve bir kısmı sözleşmeli olarak kalmaya mecbur edilen arşiv personeli, 1984 yılında düzenlenerek yürürlüğe giren 3056 sayılı Kanun’un 35. Maddesindeki’ Osmanlıca dil ve yazı ile yazılan her türlü arşiv malzemesinin tasnifi, değerlendirilmesi gibi özel bilgi ve ihtisası gerektiren işlerde sözleşmeli olarak çalıştırılabilir’ hükmünden de rahatlıkla anlaşılabileceği gibi uzmanlık gerektiren işlerde istihdam edilmektedir. 30 yıl önce uzmanlığı kabul edilen, fakat o günün şartları göz önünde bulundurularak sözleşmeli olarak istihdam edilen arşiv personeli, artık uzmanlık haklarına kavuşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

“KARİYER UZMANLIĞI HAKKI, ARŞİV PERSONELİNE VERİLMELİ”

Kariyer uzmanlığı hakkının arşiv personeline verilmesi gerektiğini kaydeden Bostan, “Bu hakkın bir an evvel hak sahiplerine verilmesi, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nın kendisine yüklenen görevleri layıkıyla yerine getirebilmesinin de bir şartı haline gelmiştir. Çünkü hak ettiği itibarı çalıştığı kurumunda göremeyen personel, umutsuzluğa kapılarak kendisine başka kurumlarda yer aramakta, özellikle üniversitelere geçiş yapmaktadır. Bu durum, Kurumun entelektüel seviyesinin düşmesine ve daha önemlisi tecrübe aktarımının kesintiye uğramasına sebep olmaktadır. Bugün Osmanlı belgelerinin diline hakim ve Osmanlı belge ilmine vakıf bu personeli ‘marifet, iltifata tabidir’ vecizesi gereğince hak ettikleri konuma yükseltmek hem kurumun sağlam bir zeminde görevlerini yerine getirmesi hem de kültür ve tarih araştırmalarının daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından bir zaruret halini almıştır” diye konuştu.

“20 YILDIR ARŞİV PERSONELİNİN UZMANLIK HAKKINI ARIYORUZ”

Arşiv personeli için yıllardır uzmanlık talep ettiklerini belirten Hanefi Bostan, “Uzmanlık hakkının 20 yılı aşkın bir süredir, sendikamız Türkiye Kamu-Sen ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından dile getirilerek talep edilmesine karşın neden verilmediği anlaşılır gibi değildir. Bunun hazineye mali dengeleri etkileyecek bir yük getireceğini düşünmek ancak abesle iştigaldir. Tarihimizin, sosyal hayatımızın ve kültürümüzün seyrini en doğru şekilde yansıtan arşiv hazinesinin, eskilerin deyimiyle ‘hazine-i evrak’ın sadık koruyucuları artık seslerinin duyulmasını beklemektedir” dedi.

“Arşiv personeli, 63 yıldır haklarının verilmesini bekliyor”, diyen Bostan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakınız, 63 yıl önce 15 Ocak 1951 tarihinde yayınlanan Tarih Hazinesi Dergisi’nde bu meseleye nasıl bakılmaktadır. ‘Bugün arşivde sessizce Türkiye ilim akademisinin temeli atılmıştır. Tasnif heyetinin içinde cidden büyük kıymetler vardır. Bunların yeni elemanlarla desteklenmesi, çalışanların da mesailerinin adilane değerlendirilmesi ve verdiğimiz vasfa layık bir geçim seviyesine eriştirilmeleri lazımdır. İhtisas ve bilgiye hürmeti baş prensip haline getiren Demokrat Parti’nin ve Adnan Menderes hükümetinin Türk arşivine layık olduğu ehemmiyeti vereceğinden asla şüphe etmiyoruz. Çünkü bizce arşiv Türk tarihi demektir’. Evet, arşiv personeli 63 yıldır haklarının verilmesini bekliyor. Bugün, Osmanlı arşivi personelinin, ‘akademisyen’ vasfıyla tanınan Davutoğlu hükümetinden beklentisi ve talebi, bu bekleyişi sonlandırarak arşiv personeline hakları olan kariyer uzmanlığı sıfatının verilmesidir.”

Yorumlar