banner464

KESK Üyelerinden 4+4+4 Eylemi

KESK' e bağlı Eğitim-Sen Üyeleri Atatürk Parkı'nda 4+4+4 eğitim sistemine karşı basın açıklaması yaptı

KESK Üyelerinden 4+4+4 Eylemi

KESK' e bağlı Eğitim-Sen Üyeleri Atatürk Parkı'nda 4+4+4 eğitim sistemine karşı basın açıklaması yaptı

14 Mart 2012 Çarşamba 13:08
2758 Okunma
KESK Üyelerinden 4+4+4 Eylemi
Atatürk Parkı'nda bugün (13.03.2012) saat 12.30 da yapılan basın açıklamasına KESK üyesi Eğitim-Sen li öğretmenler, emekli öğretmenler, üniversite öğrencileri ve sendika üyeleri katıldı.

Karaman Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Bozkurt basın açıklaması yaparak 4+4+4 eğitim sistemini eleştirdi. Bozkurt yaptığı konuşmasında, çocukların ve öğrencilerin geleceğine sahip çıktıklarını, 4+4+4 eğitim sisteminin kabul edilemeyeceğini, bu yeni sistemin sonucu birçok öğretmenin norm kadrosu fazlası durumuna düşeceğini söyledi.

Bozkurt, zorunlu eğitimin esnekleştirilmesi ile okullarda piyasaya ucuz işgücü yetiştirilmesinin hedeflendiğini, çocuk gelinlerinin sorunun çözülmeyeceğini, zorunlu din derslerine ek olarak seçmeli din derslerinin geleceğini söyledi.

Bozkurt açıklamasına şöyle devam etti:''Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Bozkurt burada yaptığı basın açıklamasında, “Hiçbir tartışma ortamı yaratılmadan, akademisyenlerin, öğretmenlerin, demokratik kitle örgütlerinin, velilerin görüşleri alınmadan, antidemokratik bir biçimde Meclis’e sunulan ve şimdi Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen 4+4+4 kanun teklifine karşı AKP Hükümeti’ni uyarıyoruz ve tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Eğitim Sen olarak, Meclis’e sunulan teklifin toplumsal taleplerden uzakta, AKP’nin siyasal ve ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını dile getirerek Meclis Genel Kurulu’na gelmeden geri çekilmesi için mücadele ettik ve hükümeti bu konuda uyardık. Ancak tüm uyarılarımıza ve itirazlarımıza rağmen ‘ben yaptım oldu’ anlayışından vazgeçmeyen AKP, kavga dövüş, muhalefet eden CHP milletvekillerini darp ederek teklifi komisyondan geçirdi. Eğitim Sen, teklifin geri çekilmesi için verdiği mücadeleye devam ediyor, hükümeti son kez uyarmak üzere tüm yurtta sokağa çıkıyor; geleceğine sahip çıkan herkesi eylemimize destek vermeye çağırıyoruz!
Başbakan’ın “Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz” söylemlerinden hemen sonra gündeme gelen zorunlu eğitimin kendi içinde kademelendirilerek 12 yıla çıkarılması çalışmalarında son aşamaya gelindi. AKP hükümeti, yapılan düzenleme ile gerçekte zorunlu eğitimin süresini arttırmaktan çok, zorunlu eğitimi 4+4+4 şeklinde kademelendirilmiş olarak gündeme getirerek, eğitim sistemini kendi siyasal ve ideolojik amaçlarına paralel olarak biçimlendirmek istiyor.
4+4+4 Kademeli Zorunlu Eğitim Ne Getiriyor?
Hükümetin hedefi, Türkiye’de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması değil, Başbakanın bir süredir dile getirdiği “Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz” ifadesine uygun bir eğitim sistemi oluşturulmak isteniyor. Düzenleme ile
•Kanun teklifinde yer alan, “ilköğretim devlet okullarında parasızdır” ifadesi komisyon görüşmelerinde metinden çıkarılarak, ilköğretimin tamamen paralı hale getirilmesinin ilk adımları atılmak isteniyor. 
•Halen kesintisiz olan zorunlu ilköğretim iki kademeye ayrılacak. 4 yıllık birinci kademede herkes aynı eğitimi alıp, temel derslere girecek. İkinci kademede ise seçmeli dersler başlayacak.
•4 yıl süreli birinci kademe “ilkokul”, ikinci 4 yıl süreli ikinci kademe “ortaokul” olarak tanımlandı. Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra 5. sınıf okutan bütün öğretmenler “norm fazlası” haline gelecek ve bakanlık tarafından başka görevlerde görevlendirilebilecek.
•12 yıllık kademeli zorunlu eğitimi meşrulaştırmak için 5. sınıftan itibaren çocukları “mesleğe yöneltme” gibi gerekçeler ileri sürülüyor. Bütün dünya ülkelerinde mesleğe yönlendirmenin çocukların geleceği açısından daha ileri yaşlarda yapıldığı gerçeği göz ardı ediliyor.
Zorunlu eğitimin esnekleştirilmesi ile okullarda piyasaya ucuz işgücü yetiştirilmesi hedefleniyor!
4+4+4 şeklinde getirilmek istenen kademeli eğitim ile hedeflenen “açık öğretim” sistemi ile zorunlu eğitimin “esnekleştirilmesi” arasında bağ kuruluyor. Bu şekilde eğitim sisteminin piyasa ile ilişkilendirilmesi ve okullarda verilen eğitim üzerinden, özellikle mesleki eğitim ile sermayeye ucuz işgücü sağlanmak isteniyor.
Çocuk gelinler sorunu çözülmüyor!
Daha önce 4. sınıftan sonra getirilmek istenen “açık öğretim” sistemi, komisyonda yapılan değişikliklerle 8. sınıf sonrası için öngörüldü. Çocuk gelinlerin ağırlıklı olarak 13, 14, 15 yaşında olduğu düşünüldüğünde, mevcut düzenleme ile “çocuk gelinler” uygulamasına onay veriliyor.
Zorunlu din derslerine ek olarak, seçmeli din dersleri getiriliyor!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay’ın Zorunlu din dersinin kaldırılması yönündeki kararlarına rağmen düzenleme yapmayanlar, zorunlu din dersleri yanında seçmeli din dersleri getirerek, “dindar gençlik” projelerini güçlendirmek istiyorlar. Ayrıca bütün okulların ikinci kademesine seçmeli Arapça ve Kur’an dersleri konularak eğitimde fiilen imam hatip modeline geçilmek isteniyor.
“Dindar” ve “kindar” bir nesil yetiştirmek isteyenlerin çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geleceği ile oynamasına izin vermeyelim!
Eğitimsen, gün geçtikçe paralı hale getirilen, ticarileştirme ve dinselleştirilmeye uygulamalarıyla kuşatılan eğitim hakkına sahip çıkmak için eğitim emekçilerini, öğrencilerimiz ve çocuklarının geleceğinden endişe eden herkesi birlikte mücadele etmeye çağırıyor.
Eğitimin ve öğrencilerimizin iktidar partisinin siyasal hedeflerine kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Eğitim hakkından herkesin eşit ve parasız olarak yaralanması için, laik, bilimsel, demokratik eğitim için, öğrencilerimizin, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor.
Cumhuriyet tarihinde daha önce görülmeyen bir şeyler yaşanıyor. Kendi ideolojik hesaplarıyla uğraşırken 3 aydır memurlarına maaş zamlarını vermeyen, grevli toplu sözleşmeli sendika yasasını çıkarmayan AKP hükümetini protesto ediyor bordrolarımızı yakıyoruz” dedi.

Sloganlarında atıldığı basın açıklaması olaysız olarak dağıldı.
Son Güncelleme: 14.03.2012 19:12
Yorumlar