Prof. Dr. İdris Nebi Uysal Takip et

Prof. Dr. İdris Nebi Uysal / Son Makaleleri

Prof. Dr. İdris Nebi Uysal / Bütün Yazıları

banner877

banner919

banner990

banner957

Prof. Dr. İdris Nebi Uysal

Bütün Yazıları

Prof. Dr. İdris Nebi Uysal

Türkçenin Yeni Kelimesi: Liralaşma

Son günlerin öne çıkan konularının başında dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler geliyor. Enflasyon, halk ağzındaki karşılığıyla 'pahalılık”, dövizde yaşanan artış ve dalgalanmalar, 'faiz” yahut örtmece anlamıyla...
08 Ağustos 2022

“GÜL YETİŞTİREN ADAM”IN ARDINDAN

Öğrencilik yıllarında adını duyduğum, bazı deneme ve öykülerini okuduğum Rasim Özdenören'le esaslı tanışmam 2010 yılının yaz aylarına rastlar. Bu hayırlı işte Turan Karataş hocamızın büyük rolü vardır. Bir sivil toplum kuruluşunun...
25 Temmuz 2022

KARAMAN, AH KARAMAN…

                Yarın 21 Haziran. Karaman için önemli bir gün. Şehrin ilçe statüsünden vilayet mertebesine erişti(rildi)ği tarih. Üzerinden tam 32 sene geçmiş. Şehir...
19 Haziran 2022

TÜRKÇENİN KADİM METİNLERİNDEN MEVLİT

-UNESCO 2022 Süleyman Çelebi Yılı Anısına- Allah adın zikredelim evvela Vacip oldur cümle işte her kula Allah adın her kim ol evvel ana Her işi âsân (kolay) ede Allah ana (ona) İçimizde Vesîletü'n-Necât'ın, halk arasındaki ismiyle...
31 Mayıs 2022

13 Mayıs’ın 745. Yıl Dönümünde Türkçe

13 Mayıs'ın 745. Yıl Dönümünde Türkçe 13 Mayıs 1277 tarihi; genelde kültürümüz, milletimiz, tarihimiz ve dilimiz özelde ise Karaman için bir dönüm noktasıdır. Hem bu tarihin hem bu tarihin de yer aldığı çağın görklü isimleri...
12 Mayıs 2022

TÜRKÇEDE RAMAZAN

Merhaba ey rahmet ayı Ramazan Seni haber verdi bize Kur'an Böyle başlıyor sokak sokak gezen davulcunun dudaklarından dökülen bir ramazan manisi. Arapça 'şiddetli sıcak olmak, yakmak” anlamındaki 'ramaz” kökünden gelen ramazan,...
08 Nisan 2022

Bir Şahsiyet Abidesi Mehmet Akif Ersoy

-İstiklal Marşı'nın 101. Yılı Münasebetiyle- İstiklal Marşı ve Safahat şairi. Baba (Tahir Efendi) tarafı Arnavutluk, anne (Emine Şerife Hanım) tarafı Buhara'ya uzanan; Doğu'yla Batı'nın müstesna bir terkibi. İlk ismi...
12 Mart 2022

Türkçe “Şûrası”

İçinde bulunduğumuz yılın, Cumhurbaşkanlığımız tarafından UNESCO'nun kararına yapılan 'Türkçe” ilavesiyle Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesi, senenin Yunus Emre ve Türkçe açısından bereketli geçmesine vesile...
06 Aralık 2021

“GELİN TANIŞ OLALIM” DEĞİL “GELİN TANŞUK EDELİM”

Büyük şair ve mutasavvıf Yunus Emre'nin vefatının 700. yılındayız. Fani âlemdeki yolculuğu 1240/1-1320/1 yılları arasına rastlayan Yunus, gerek hayat hikâyesiyle gerek gönül dilinden dökülen mısralarla medeniyetimizin inşasına ve...
15 Kasım 2021

EKONOMİNİN DİLİ

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden biri olan Peyami Safa, yalnızca roman ve hikâye gibi türlerde eserler ortaya koymamış; dil, edebiyat, kültür, medeniyet bahislerinde çok kıymetli makale ve fıkralar da yazmıştır. Dokuzuncu Hariciye...
05 Kasım 2021

TÜRKÇE NEDİR?

Bu kısa fakat önemli soru, hayatının neredeyse üçte ikisini Türkçeyle geçiren bir kişi olarak şahsıma ilk kez 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü sosyal medya ortamı üzerinden iştirak ettiğim bir programda yöneltildi. O güne kadar Türkçeye,...
26 Eylül 2021

Yunus Emre’den Öğütler (2)

Yunus Emre'yi adaşlarından, aynı mahlası takınan takipçilerinden ve şairlerden ayıran vasıflardan biri de Risâletü'n-Nushiyye adlı eseridir. Türk edebiyatının ilk mesnevi örnekleri arasında kabul edilen bu metin, onun hayata, iyi...
05 Temmuz 2021

Yunus Emre’den Öğütler (1)

Tutma nefsin sözün can besler-isen Pür-nur ola canın söz esler-isen (Risâletü'n-Nushiyye, Karaman Nüshası, 15. beyit) Yunus Emre denince akıllara onun her bir sahnesi türlü ibret ve derslerle dolu yaşam öyküsünden sonra gönül dilinden...
21 Haziran 2021

Toprak Damlı Evlerden Çıkan Başarı Öyküleri

31 Aralık 2020 tarihinden beri bu köşede belirli aralıklarla Yunus Emre konulu yazılar kaleme alıyorum. Akademik ve idari telaşeler nedeniyle kimi zaman bu yazılarımda gecikmeler yaşansa da bunları belirli bir takvim doğrultusunda devam ettirme...
08 Haziran 2021

İşitin Ey Yarenler! Yunus Emre Yılı’nda Güzel Haberler Var!

Hayat hikâyesi 1240/1-1320/1 yılları arasına rastlayan Yunus Emre, Anadolu'yu Türk-İslam motifleri ile mayalayan isimlerin başında gelir. İnsanlığa Ben gelmedim da'vi için Benim işim sevi için Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapmaya...
24 Mayıs 2021

TÜRKÇE, TÜRKÇE YILI’NDA “ÖKSÜZ” KALDI  

Son dönem Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden biri olan Emine Işınsu Öksüz, Halide Nusret ve Aziz Vecihi Zorlutuna çiftinin kızı olarak bundan tam 83 sene önce 17 Mayıs 1938'te Kars'ta dünyaya geldi. Aile kızlarına Işınsu...
17 Mayıs 2021

“Yukarı İller”den Yunus Emre’ye Selam Var (1)

Yunus Emre Divanı neşirlerinde yer alan ilahilerden biri 'Şöyle garip bencileyin” redifli şiirdir. 'Acep şu yerde var m'ola / Şöyle garip bencileyin” mısraları ile başlayan şiirin devam eden dizelerinde Emre'm Yunus (Mahlas...
25 Nisan 2021

NECİP FAZIL’IN “YUNUS EMRE” BAŞLIKLI ŞİİRLERİ

Yaşadığı çağdan beri halkın büyük ilgisine mazhar olan, adı Macar asıllı Georg vasıtasıyla 15. asrın ikinci yarısında Roma ve Almanya'ya kadar ulaşan Yunus Emre'nin Türk Edebiyatında keşfedilmesinde Fuat Köprülü'nün...
07 Nisan 2021

ÜÇLER YEDİLER KIRKLAR YAHUT “AYNADAN GEÇEN ŞİİRLER”

İlk programını 13 Şubat 2021 tarihinde icra ettiğimiz Yunus Emre Okumaları; farklı akademisyen, eğitimci ve araştırmacıların katkısıyla devam ediyor. Yunus Emre sevdalılarının çevrim içi ortamda bir araya geldiği bu programlarda çoğunluğu...
30 Mart 2021

YUNUS EMRE’Yİ “OKUMAK”

Okumaktan mana ne, kişi Hakk'ı bilmektir Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir UNESCO Yunus'u Çağırıyor! 1971 yılındaki 'üye ülkelerle sınırlı” anma programını da hesaba katarsak, UNESCO'nun üçüncü kez 'Medet!”...
28 Şubat 2021

“2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Toplantısı”nın Ardından

11 Şubat 2021 Perşembe günü kaleme aldığım yazıda içinde bulunduğumuz yılın hareketli ve bereketli geçeceğine dair görüşlerimi paylaşmış, seneye dair duygu ve düşüncelerimi kısaca dile getirmiştim. Aynı yazıda şehirdeki kimi kurumların...
21 Şubat 2021

2021 Yılı İçin Hatırlatma ve Birkaç Öneri

Salgınla, eskilerin deyimiyle 'kıran”la tanışalı bir yıl oluyor. Bu süre zarfında günlerimizin çoğu evlerde geçti. Buna bağlı olarak dış hareketlilik oldukça kısıtlandı. Ancak 2021 senesi hayli hareketli geçeceğe benziyor. Hareketlilik...
11 Şubat 2021

KANGI YUNUS?

Çalab'ın dünyasında yüz bin sevgi var ola Kabul et gör kendine kangısı layık-durur Yunus Emre Kangı, bugün soru sıfatı olarak kullandığımız hangi kelimesinin Türkçedeki eski şeklidir. Kökü 'ne” anlamına gelen 'ka”dır....
03 Şubat 2021

 “YONUS” EMRE ROMA’DA

UNESCO tarafından ikinci kez ilan edilen Yunus Emre yılındayız. Türkçesi 'Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı” olan UNESCO, daha önce sanatçının doğumunun 750. yılı vesilesiyle 1991 senesini Yunus Emre yılı olarak...
25 Ocak 2021

Karamanlı Üç Hekim: Mahbûb Çelebi, Beşir Çelebi ve Derviş Siyâhî-i Lârendevî

'Geçmişten bugüne tüm sağlık çalışanlarımıza şükran ve saygı ile…” İnsanoğlunun hastalıklarla mücadelesi kendi tarihi kadar eskidir. İnsanların geçmişten bugüne en çok etkilendiği hadiselerin başında akıl, ruh ve beden...
08 Ocak 2021

Sıçan Yılı”ndan “Yunus Yılı”na

Verir her gün yeni yeni gelir hon (sofra) Yeni gelenlere yeni gelir ton (elbise) Yeni dirlik yeni nasip yeni gün Yeni tertip yeni iş yeni düğün Yeni sabah yeni zaman yeni hâl Yeni devran yeni dem yeni visâl                                        ...
31 Aralık 2020

Aşenedeki Lezzetler: Gelenekten Aşeneye Karaman Mutfağı Üzerine Tadımlık Bir Okuma 

Soğuk bir kış günü, 24 Aralık 2017 tarihinde aramızdan ayrılan Talat Amca'nın aziz ve sıcak hatırasına… Genelde tüm canlıların özelde ise insanın, hayatı sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu şeylerin başında yeme içme gelir....
23 Aralık 2020

KÖZLÜCE Mİ, BEEF FAJITA MI?

Akademide olan yahut akademik çalışma yapmış kişilerce malumdur ki yüksek lisans yahut doktora tez savunmalarından sonra jüri ve öğrencinin beraberce yemeğe gitmesi bir âdettir. Temel amacı danışman hocaya ve sınav heyetine teşekkür olan...
04 Mart 2020

İSTİKLAL MARŞI’NI ANLAMAK…

Fransız düşünür Michael Riffaterre (1924-2006), Şiirin Semiyotiği (1978) adlı kitabında bir şiiri meydana getiren temel kavramlardan bahseder. Ona göre her şiirin özünü teşkil eden bazı kavramlar vardır. Şiir, bunların etrafında şekillenmiş...
12 Mart 2019

Türkçe, Cumhuriyet ve Türk Dili Yılı

'Dilimiz kimliğimizdir.” 20. asrın ilk çeyreği, cihan devleti Osmanlı ile onun tarihî, siyasi ve kültürel mirası üzerine bina edilen Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli gelişmelere sahne olmuştur. Fransız İhtilali'nden sonra...
01 Kasım 2017

DOMATES… 

Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri olan domates, geçtiğimiz günlerde ürünün tüketiciye satışında meydana gelen büyük artış nedeniyle ülke gündeminin ilk sırasına oturuverdi. Dahası, dış politikada hayati önemi haiz onca meselenin...
25 Mayıs 2017

Türkçenin Başkenti Olmak…

Son 65 yılın en fazla kar yağışına tanık olduğumuz kış aylarını geride bıraktık. Halk takviminde suya düştüğüne inanılan ikinci cemrenin etkisini hissettirdiği günlerin içindeyiz. İlki 19-20 Şubat günlerinde havaya düşmüştü....
01 Mart 2017

Fermanımızdır

Tarih sırlarıyla, açıklığa kavuşmuş yönleriyle birçok kişinin merakını celbeden büyük bir alan. Tarihe yön veren şahsiyetler, tarihin akışını değiştiren olaylar, insanlığı derinden etkileyen keşifler, kültür ve medeniyete şekil...
30 Ocak 2017

ŞEHİR VE DİL - Bu Şehrin Dilinden: Nörürsüñüz?

Bu Şehrin Dilinden: Nörürsüñüz? - Nörürsüñüz?  - Nörelim işde, çalışıp/oturup duruyuz. Yukarıdaki kısa konuşma, bu şehrin herhangi bir yerinde, herhangi bir zaman diliminde şahit olabileceğiniz bir sohbetin başlangıç cümleleridir....
04 Ocak 2017

Türkçe Kongresi’nin Ardından…

Türkçe Kongresi'nin Ardından…     'Türkçenin çekilmediği yerler vatandır; ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar, vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir.” Yahya Kemal  Kongre, çalıştay ve sempozyumlar...
31 Mayıs 2016

KRONOLOJİK BİR PORTRE: MEHMET AKİF ERSOY

Safahat ve İstiklal Marşı şairi. Baba tarafı Arnavutluk'a, anne tarafı Buhara'ya uzanır. Doğu'yla Batı'nın müstesna bir terkibidir o.  İlk ismi Ragîf; babanın koyduğu isim, ebcet hesabıyla doğduğu seneye, Hicri 1290'a...
16 Mart 2016
Namaz Vakti 06 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Gelişmelerden Haberdar Olun

@