banner741

banner704

banner590

banner745

banner722

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

RESMİ İLANLAR 10.10.2018, 08:00
88
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
banner712

T.C.

KARAMAN

İCRA DAİRESİ

2018/394 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYITLARI: Tapu kayıtlarına göre, konu taşınmaz Karaman İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Ereğli Şosesi Mevki, 3227ud Pafta, 223,08 m2 alanlı 326 Ada 2 Parsel Nolu, “Altı Katlı Betonarme Bina ve Arsası” vasfındaki ana taşınmazda konumlu, 41/223 Arsa Paylı, “Dükkan” Niteliğinde, Zemin Kat 2 Nolu bağımsız bölümdür.

ADRES BİLGİLERİ: Taşınmaz; Hamidiye Mah. 371. Sok. No: 4 / A Merkez / Karaman adresinde konumludur. (UAVT Kodu: 1791466673)

İMAR DURUMU: Parselin imar durumu 13.06.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karaman Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına göre; Bitişik Nizam 5 Kat yapılaşma koşullarında T1- Konut+Ticaret Alanı lejantında kalmaktadır. Parselin herhangi bir kamusal alan terki veya kısıtlaması bulunmamaktadır.

RUHSAT / İSKAN / MİMARİ PROJE BİLGİLERİ: Karaman Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede taşınmaza ait; 29.11.2010 tarihli 8/5-355 sayılı, `Yeni Yapı Ruhsatı`, 21.05.2012 tarihli 3/25 sayılı, `Yapı Kullanma İzni` incelenmiştir. Tüm belgeler 8 mesken, 2 dükkan ve ortak alanlar için toplamda 1.144 m2 inşaat alanına verilmiştir.

ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ:

Keşif konusu 326 Ada 2 Nolu Parsel kzuey yönden yola cepheli ara parsel olup, üzerinde bitişik nizamda, Bodrum+Zemin+4 Normal katlı, 3B yapı sınıfında, BAK yapıda inşa edilmiş apartman bulunmaktadır.

Dış cephesi yalıtımlı ve boyalı, bina girişi demir doğramadır. Ana taşınmazın bodrum katında sığınak ve 2 nolu dükkana ait eklenti, zemin katında 1 ve 2 bağımsız bölüm nolu dükkanlar, 1. Katında 3-4 Nolu meskenler, 2. Katında 5-6 Nolu meskenler, 3. Katında 7-8 Nolu meskenler, 4. Katında 9-10 Nolu meskenler yer almaktadır.

Apartman girişi zemin kattan, kuzey cepheden (371 Nolu sokaktan) sağlanmaktadır. Taşınmazın inşası 2012 yılında tamamlanmış olup 6 yaşındadır.

BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ:

Keşif konusu 2 Bağımsız bölüm nolu Dükkan, taşınmazın Bodrum ve zemin katında, apartman girişine göre sağ cephede yer almaktadır. Ön cephesi boydan boya alüminyum doğrama cam cephelidir.

Projesine göre: 2 Nolu Dükkan bitişik nizamda inşa edilmiş olduğundan, yalnızca kuzey yönden 371 nolu sokağa cepheli, Bodrum kat eklentisi 90 m2 depo, zemin katı tek hacim dükkan ve wc hacimlerinden ibaret 90 m2 alanlı dükkandır. Toplam alanı 180 m2’dir. Dükkan girişi kuzey cepheden zemin kattan sağlanmaktadır. Ön cephe genişliği ~8,5 m’dir. Geometrik olarak yaklaşık yamuk formludur.

Mahallinde: Taşınmazda projesine aykırı imalatlar bulunmaktadır. Taşınmazın zemin katında kullanım ihtiyacına bağlı olarak ofis, mutfak, idari oda bölümleri yapılmış olup, alçıpan ayırıcı duvarlarla bölünmüştür. Bodrum katta ise bina ortak alanı olan sığınak ve hol hacmi depoya dahil edilerek genişleme sağlanmıştır. Depoya iniş sağlanan merdiven girişi PVC doğrama ile ayrılmıştır. Bodrum katta wc hacimleri inşa edilmiştir. Taşınmazdaki projeye aykırı imalatların tadilat ile düzeltilmesi mümkün olduğundan ve bodrum kattaki genişlemeler bina ortak alanından sağlanmış olduğundan kıymet takdirinde yasal 180 m2 alanlı üzerinden değerlendirilmiştir.

Taşınmazın zeminleri granit seramik, zemin kat tavanları asma tavan ve spot ışıklandırmalıdır. Duvarları plastik boyalıdır. Bodrum kat duvar ve tavanları boyalıdır. Dükkan giriş kapısı ve ön cepheleri alüminyum doğrama, iç kapıları Amerikan paneldir. Taşınmazın ısınması doğalgaz-kombi ile sağlanmaktadır.

DEĞERLEME:

Bina Maliyeti: Taşınmazın yapı sınıfı/grubu, kullanım şekli, kullanılan malzemelerin özellikleri ve binanın özellikleri dikkate alındığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” tebliğine göre 3. Sınıf B Grubu Yapılar sınıfına girdiği ve listeye göre taşınmazın yaklaşık birim maliyetinin 966-TL/m2 olduğu tespit edilmiştir. Bina yaşı ve projesine uygun hale getirilme maliyetleri düşülerek aşınma payı maliyet hesabında dikkate alınmıştır.

Arsa Değeri: Taşınmazın konumu, bölgedeki arsaların alım/satım fiyatları ve imar durumu, bölgenin doğalgaz dahil tüm altyapı olanaklarından istifadesinin tam olması ve yapılan araştırmalar neticesinde arsa birim değerinin 1100-TL/m2 olabileceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın tapu kaydı incelemesinde, 326 Ada 2 Nolu parselin alanının; 223,08 m2, keşif konusu Zemin Kat 2 Nolu bağımsız bölümün arsa payının 41/223 olduğu tespit edilmiştir.

Mülkiyet Durumu: Dosyasında mevcut tapu kayıtlarına göre taşınmazın mülkiyetinin tam hisse ile Sündüs EKER’e ait olduğu tespit edilmiştir.

Değerle İlgili Not: Kıymet takdirinde Maliyet Yöntemi esas alınmıştır ancak taşınmazın ticari taşınmaz olması nedeniyle Emsal Karşılaştırma ve Kira Gelir Yöntemleri de göz önünde bulundurulduğunda, tek başına Maliyet Analizinin yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır: Bu durum aşağıdaki tabloda “Şerefiye” satırına eklenerek güncel piyasa değeri takdir edilmiştir.

*Kira Gelirine Göre: Taşınmazın yaklaşık kira birim değeri ~13-TL/m2 olup, zemin kata indirgenmiş alanı üzerinden; (90/4)+90= 112,5 m2 * 13-TL= ~1450-TL, kira amortisman süresi ~24 yıl, 1450-TL*12*24=~417.000-TL dükkan değeri hesaplanmaktadır.

*Emsal Karşılaştırma Yöntemine Göre: Zemin kata indirgenmiş alanı üzerinden (90/4)+90= 112,5 m2 * 3.400-TL birim değer= ~382.000-TL dükkan değeri hesaplanmaktadır.

*Yalnızca Maliyet Yöntemi gözetildiğinde 201.608-TL değer hesaplanmakta olup diğer yöntemlere göre yetersiz kalmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm hususlar dikkate alındığında keşfe konu dükkanın değeri;

Arsa Payı Değeri: 223,08 m2 x 41/223 x 1100-TL/m2 =45.116,-TL

Dükkan Maliyeti : 90(bodrum)+90(zemin Toplam 180 m2180 m2 x 966-TL/m2 x (1-%10 aşınma ve tadilat payı) =156.492,-TL

Şerefiye : 180.000-TL TOPLAM= 381.608-TL

olduğu kanaatine varılmıştır.

Taşınmazın satışına engel bir unsura rastlanmamış olup, teknik altyapı/üstyapı olanakların istifadesinin tam olması, bina yaşı, konumu, yapım özellikleri ve piyasa koşulları dikkate alındığında;

Karaman İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Ereğli Şosesi Mevki, 3227ud Pafta, 223,08 m2 alanlı 326 Ada 2 Parsel Nolu, “Altı Katlı Betonarme Bina ve Arsası” vasfındaki ana taşınmazda konumlu, 41/223 Arsa Paylı, “Dükkan” Niteliğinde, Zemin Kat 2 Nolu bağımsız bölümün 381.608-TL bedelle alınıp satılmasının mümkün olduğu kanaatine varılmıştır.

Kıymeti                          : 381.608,00 TL

KDV Oranı                     : %18

Kaydındaki Şerhler        : Güncel tapu kaydı dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü                : 22/11/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü                : 21/12/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri                       : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, iş bu taşınmaz satış ilanı ilgililerin bilinen adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler için İLANEN TEBLİĞYERİNE KAİM OLACAĞI, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/394 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/09/2018

banner708
Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 06 Haziran 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:20
Öğle 12:51
İkindi 16:42
Akşam 20:12
Yatsı 21:48

Gelişmelerden Haberdar Olun

@