banner597

​​​​​​​TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

​​​​​​​TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

banner491
​​​​​​​TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
banner567

T.C.
KARAMAN
İCRA DAİRESİ
2016/13735 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : Karaman İli Merkez Aşiran ( Ekinözü ) köyü tapunu909 parseli teşkil eden 960,00m2 lik ARSA vasıflı taşınmaz. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmakta olup yerleşik alan içerisinde kalmaktadır. Batı yönden yola cepheli olup yola cephesi11 m, derinliği ortalama70 m dir. geometrik olarak yamuk formludur. Elektrik yol su telefon gibi alt yapılarından istifade edebilmektedir. Konum olarak köy yerleşik alanı içerisinde, yakın çevresinde benzer şekilde müstakil ev, ahır gibi yapılaşmanın bulunduğu yerdedir. Taşınmazın üzerindeki yapının kapı numarası 140 olup, bina girişi doğu cepheden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıvalı ve boyalı, çatı örtüsü kiremittir. Güneş enerjisi bulunmaktadır. Isınması soba ile sağlanmaktadır. Pencereler PVC doğrama ve panjurludur. Hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır. Komşu parsellerle birlikte ortak avlu içerisinde bulunmaktadır. Parselin boş kısımları toprak zeminlidir. Binanın bir kısmı parsel dışına taşmaktadır.

Kıymeti                          : 74.806,00 TL                                           KDV Oranı : %18

1. Satış Günü                : 14/12/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü                : 08/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri                       : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN -

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : Karaman İli Merkez Aşiran ( Ekinözü ) köyü 910 parseli teşkil eden tamamı borçlu adına k ayıtlı olan 1160,00m2 lik arsa vasıflı taşınmaz güney ve batı yönden yola cephelidir. Genişliği15m, derinliği75 m2 dir. Geometrik olarak yamuk formludur. Topografik olarak eğimsiz düz bir arazi üzerinde jeolojik açıdan 5.derece deprem bölgesi konumludur. Elektrik yol su telefon gibi altyapılardan istifade edebilmektedir. Yapılan incelemede parsel üzerinde yan parselin eklentileri olarak kullanılan yapılar bulunduğu tespit edilmiştir. Parselin batı kenarına bitişik3x4 ölçülerinde 12 m2 alanlı kerpiç yapıda 1Byapı sınıfında 40-50 yaşlarında tek katlı müştemilat kullanılan yapı bulunmaktadır. Parselin batıkesiminde6x9ölçülerinde54 m2 alanlı yarı açık depo sundurma bulunmaktadır. Parselin batı kenarı yığma bahçe duvarı ile kapalıdır. Komşu parsellerle birlikte ortak avlu içerisinde bulunmaktadır. Parselin boş kısımları toprak zemindir.

Kıymeti                          : 40.066,00 TLKDV Oranı        : %18

1. Satış Günü                : 14/12/2018 günü 10:25 - 10:30 arası

2. Satış Günü                : 08/01/2019 günü 10:25 - 10:30 arası

Satış Yeri                       : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : Karaman İli Merkez Aşiran ( Ekinözü ) köyü köy içi mevkiinde914 parseli teşkil eden905,00m2 lik arsa vasıflı taşınmazda borçluya ait665/905 hisseli taşınmaz.

Satışı istenilen taşınmaz diğer taşınmaz ile zeminde aynı özellikleri taşımakta olup, geometrik olarak L biçimindedir. Parsel üzerinde farklı alan ve niteliklerde birden fazla yapı ve müştemilat bulunmaktadır.

Parsel üzerinde10x11 ölçülerinde 110 m alanlı kerpiç yapıda 60-70 yaşlarında tek katlı mesken amaçlı kullanılan yapı bulunmaktadır. Bu yapıya ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu dosyasında mevcuttur. Yine parsel üzerinde17x7 ölçülerinde 119 m alanlı60-70 yaşında tek katlı kümes/ ahır amaçlı kullanılan yapı, yine2 nolu yapıya bitişik21 m alanlı kerpiç yapıda60-70 yaşında tek katlı müştemilat olarak kullanılan yapı, ile kuzeybatısında2 nolu yapıya bitişik44 m alanlı kerpiç yapıda60-70yaşında tek katlı müştemilat olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Bu yapılara ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu dosyasında mevcuttur. Borçlunun hissesi665/905 olup, borçlunun hissesine44.203,00TL değer takdir edilmiştir.

Kıymeti                          : 44.203,00 TLKDV Oranı        : %18

1. Satış Günü                : 14/12/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü                : 08/01/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri                       : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13735 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/10/2018

banner559

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner600

banner618

banner601

banner612

banner590