banner491

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

09 Mart 2018 Cuma 11:21
61 Okunma
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
banner516

T.C.
KARAMAN
İCRA DAİRESİ
2015/5012 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, 1889 Ada, 3 Parsel, KAZIM KARABEKİR Mahalle/Köy, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Satış konusu taşınmaz tapuda Karaman İli Merkez İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 1889 ada 3 parsel üzerinde konumlu " 4 Katlı Onbir Daire Dört Dükkan Kargir Ev " vasıflı ana taşınmazda konumlu 68/810 arsa paylı " Mesken " niteliğinde 1.normal kat 8 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmaz Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Şehit Nihat Akman Caddesi No:12 Kat:1 Daire:5 Merkez / Karaman posta adresinde konumludur. ( UAVT:2669827426 ) ( Mahallinde kapı numarası 3 görünmektedir ancak belediye numarataj servisinden teyit edilerek iç kapı numarasının 5 olduğu tespit edilmiştir. ) Dosyasında mevcut imar durum belgesine göre parselin imar durumu 13/06/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karaman Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına göre ayrık nizam 4 kat,TAKS:0,40 yapılaşma koşullarında T1(Konut+Ticaret) alanı lejantında kalmaktadır.Karaman Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan inçelemede taşınmaza ait 14/03/1991 tarih ve 1/46-36 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı ve 16/05/1996 tarih 3/35 sayılı Yapı Kullanma izni incelenmiştir. Yapı kullanma izni , 8 nolu bağımsız bölüm için 134 m2 inşaat alanına verilmiş kısmi yapı kullanma iznidir.Tapu Müdürlüğü'nde taşınmaza ait 25/07/1991 tarihli onaylı ve kat irtifakına esas Mimari Projesi incelenerek konum tespiti yapılmıştır.Ana gayrimenkul 810,00 m2 alana sahip kuzey yönden yola cepheli ara parsel üzerinde zemin+3 normal katlı olarak ayrık nizamda betonarme karkas yapıda 3/B yapı sınıfında inşa edilmiş 4 dükkan,11 mesken olmak üzere 15 adat bağımsız bölümden ibaret,tek bloktan oluşan apartmandır.Apartman girişi yan cepheden ( doğu cepheden ) sağlanmaktadır.Taşınmazın inşası 1996 yılında tamamlanmış olup 21 yaşındadır.Zemin katında 1-2-3-4 nolu dükkanlar ve 5-6 nolu meskenler,1.normal katında 7-8-9 nolu meskenler,2.normal katında 10-11-12 nolu meskenler,3.normal katında 13-14-15 nolu meskenler yer almaktadır.Parselin yan ve arka cepheleri bahçe duvarı ile çevrilidir.Bahçe giriş kapısı ve merdiven/balkon korkulukları demir doğrama,bina giriş kapısı alüminyum doğramadır.Binada asansör bulunmamaktadır.Dış cephe yalıtımı yapılmış ve boyalıdır.Merdivenler ve sahanlıkları karomozaiktir.Satış konusu 1.normal kat 8 nolu bağımsız bölüm mesken niteliklidir.Ayrık nizamda inşa edilmiş olup güney ve batı yönlerden açık cephelidir.Binanın arka cephesinde yer almaktadır.Taşınmaz projesine göre 3 oda,1salon,2 balkon,1 antre,1 hol,1 mutfak,1 banyo,1 lavabo-wc hacimleri olmak üzere 118 m2 brüt (105 m2 net ) alanlıdır.(İskan belgesinde her ne kadar 134 m2 olarak tanımlanmış olsa da , bu alana ortak alanlar da dahil edilmiş olduğundan , brüt alan hesaplaması ,mimari projesinde ölçüler üzerinden tüm duvarlar ve balkonlar dahil hesaplanan brüt alan ( 118 m2 ) olarak dikkate alınmıştır.) Kat içerisinde yer alan kömürlükler,eklenti olarak tanımlanmadığı için ortak alan özelliğinde olup daire alanına dahil edilmemiştir.) Taşınmazın keşfi esnasında iç mekan keşfi yapılamamış olup iç mekanda inşai özellikleri ve plan tertibinin projesine uygunluğu hakkında bilgi verilememektedir.Ancak dışarıdan yapılan ölçüm ve gözlemlere göre projesine uygun olduğu kabulüyle değerlendirilmiştir.Giriş kapısının çelik olduğu,pencereler ve balkon kapılarının PVC doğrama olduğu tespit edilmiştir.Dış cephesi yalıtımlıdır.Binada ve daire girişinde doğalgaz bağlantısı mevcuttur.Taşınmazın yapı sınıfı/grubu,kullanım şekli,kullanılan malzemelerin özellikleri ve binanın özellikleri dikkate alındığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın " 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri " tebliğine göre 3.sınıf B grubu yapılar sınıfına girdiği ve listeye göre taşınmazın yaklaşık birim maliyetinin 838-TL/m2 olduğu tespit edilmiştir.Bina yaşı nedeniyle aşınma oranı ( 21-30 yaş arası - %25 aşınma payı ) maliyet hesabında dikkate alınmıştır.Taşınmazın konumu,bölgedeki arsaların alım/satım fiyatları ve imar durumu,bölgenin doğalgaz dahil tüm altyapı olanaklarından istifadesinin tam olması ve yapılan araştırmalar neticesinde arsa birim değerinin 1000-TL/m2 olabileceği kanaatine varılmıştır.Taşınmazın tapu kaydı incelemesinde 1889 ada 3 nolu parselin alanının 810,00m2 satış konusu 1.normal kat 8 nolu bağımsız bölümün arsa payının 68/810 olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu  : Dosyasındadır.

Kıymeti           : 142.163,00 TL

KDV Oranı     : %1

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü  : 03/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü  : 31/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri         : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

            Satış şartları :

            1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

            4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/5012 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/03/2018

Yorumlar

banner512