Sağlam, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Karaman, 35 yıl önce 21 Haziran 1989 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 70. ili olmuştur. Karaman'ın il oluşunun bu anlamlı yıldönümünde, köklü geçmişimizle birlikte geleceğe dair vizyonumuzu paylaşmak istiyorum.

Karaman, tarihin derin izlerini taşıyan, medeniyetlerin buluştuğu ve Türk kültürünün canlandığı bir merkezdir. Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanıyla Türkçe'nin resmiyet kazandığı bu topraklar, dilin ve kültürün beşiği olarak bir medeniyet merkezi olma özelliğini her daim korumuştur.

Bugünkü hedefimiz sadece tarihimizle övünmek değil, bu mirası geleceğe taşımaktır. Karaman'ı, tarımda ve sanayide katma değeri yüksek ürünler üreterek sürdürülebilir kalkınmanın öncüsü haline getirmek, bilim, teknoloji ve inovasyonun merkezi yapmak en büyük idealimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Karaman’ımızın il oluşunun yıldönümünü kutluyorum. Genel Kurulu ve Aziz Milletimizi saygıyla selamlıyorum.”