TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca’dan söz alan AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Saadet Partisi’nin yerel basına ilişkin meclis araştırması açılması yönündeki grup önerisi  lehine açıklamalarda bulundu.

Sağlam, konuşmasında, “Saadet Partisinin Yerel Basına İlişkin Meclis Araştırması açılmasıyla ilgili vermiş olduğu grup önerisi aleyhinde, AK Parti Grubumuz adına söz almış bulunuyorum.

Türkiye’de yerel medyanın önemini çok çok iyi biliyoruz. Bir ülkede demokrasinin en önemli göstergelerinden biri, hiç şüphesiz medyanın, özellikle de yerel medyanın durumudur.

Yerel medyanın güçlenmesi, toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurabilmesi ve demokrasinin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda AK Parti hükümetleri, yerel basının altyapı ve teknolojik gelişimini destekleyerek daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için çaba sarf etmiştir​. Bu destekler, yerel medyanın finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve kaliteli habercilik yapabilmesi için kritik rol oynamaktadır.

Ülkemizde ulusal ve yerel gazetelerin dijital kullanım rakamları son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Gazetelerin dijital platformlardaki varlığı da buna paralel olarak yükselmiştir. Aynı şekilde, yerel gazeteler de dijitalleşme süreçlerini hızlandırarak yerel haberleri çevrimiçi olarak sunma konusunda adımlar atmıştır.

Ayrıca, AK Parti hükümetleri dönemlerinde dijital dönüşüm ve modernizasyon projeleri kapsamında yerel basının dijitalleşmesi teşvik edilmiş, bu doğrultuda yerel gazetelere yönelik eğitim ve teknoloji desteği sağlanmıştır. Bu destekler, yerel basının dijital çağın gereklerine uyum sağlamasına yardımcı olmuştur​

Basın İlan Kurumu aracılığıyla basınımız desteklenmektedir. Resmî ilan yayınlama hakkını haiz 855 gazete, 389 internet haber sitesi ile yalnız reklam yayımlayan 835 gazete, dergi ve internet haber sitesi olmak üzere toplam 2.079 süreli yayına geçen yıl yaklaşık 1 milyar 677 milyon tutarında resmî ilan, 415 milyon tutarında reklam olmak üzere toplam 2 milyar 93 milyon TL resmî ilan ve reklam dağıtımı gerçekleşmiştir.

2 milyar olan basına dağıtılan resmî ilan ve reklam miktarının önümüzdeki yıl 4 milyara çıkması öngörülmektedir. Geçtiğimiz 5 yılda basın kuruluşlarına yaklaşık 4 milyar 492 milyon tutarında resmî ilan ve reklam dağıtılmıştır.

Ayrıca, internet haber siteleri, 2022 yılında kabul edilen 7418 sayılı Kanunla ilk kez basından sayılmış, resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı ve basın kartı gibi haklara kavuşmuşlardır.

Tasarruf Tedbirleri kapsamında yapılan düzenleme ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedeflenirken, kurumların iletişim stratejileri ve halkla ilişkiler faaliyetleri de dikkate alınmıştır.

Bu arada, kitle iletişim araçlarının zenginleştiği, bununla birlikte eleman ve finansman ihtiyacının arttığı bu dönemde yerel basının muhtelif sorunları gündemimizde olup çözümüne yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da yerel basınımızı destekliyoruz ve desteği sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi.