banner464

Aile Hekimleri Nöbet Zorlamasından Rahatsız

Aile Hekimi uygulamasından vaz mı geçiliyor?

Aile Hekimleri Nöbet Zorlamasından Rahatsız

Aile Hekimi uygulamasından vaz mı geçiliyor?

01 Ağustos 2012 Çarşamba 13:55
4045 Okunma
Aile Hekimleri Nöbet Zorlamasından Rahatsız
Karaman Aile Hekimleri Derneği (KARAHDER)üyesi doktorlar hastane acillerinde, 112 acillerde, dispanserlerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde nöbet görevi verilecek olması nedeniyle basın açıklamasında bulundu.

Hekim başına ortalama 3600 hastanın düştüğü bir sistemde görev yapan aile hekimlerine, yeni kanun ile getirilen farklı kurumlarda da nöbet tutma görevi, vatandaşın ücretsiz birinci basamak hizmeti almasını imkansız hale getireceğini ifade eden Dernek Başkanı Dr. Alparslan Şenbasın açıklamasının devamında;''  
Aile hekimliği uygulamasına geçildiği 2005 yılından bugüne, birinci basamaktaki tüm sağlık göstergeleri olumlu yönde ve oldukça yüksek oranda gelişme kaydetmiştir. Bebek ve anne ölümleri azalmış, aşılama oranları gelişmiş ülkelerdeki seviyeleri artmıştır. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının büyük azmi ile sağlık hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti artmıştır.

Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu(AHEF)'nun her türlü uyarı ve girişimlerde bulunmasına rağmen 12/07/2012 gün ve 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni kanunla, aile sağlığı merkezlerimizde ve köylerde verdiğimiz hizmetlerimizi aksatacak şekilde,  hastane acillerinde, 112 acillerde, dispanserlerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görevlendirilmesinin önü açılmıştır.

Bu uygulama ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hastalarından uzaklaştırılarak başka kurumlarda görevlendirilmeleri, aile hekimliği uygulamasına indirilen en ağır darbedir. Bu kanunla beraber aile hekimleri, yerel idarecilerin keyfine göre mesaileri sonrasında acillerde nöbet tutmaya zorlanacak, nöbet çıkışında ve ara vermeksizin, ertesi gün yorgun ve tükenmiş bir halde mesaisine devam edecektir. Bunun sonucunda kendisine kayıtlı nüfusa vereceği hizmet aksayacaktır. Bu düzenleme ile aile hekimliği uygulamasından geri dönüş başlayacak, bugüne kadar verilen bütün emekler hızla yok olacaktır.

Aile sağlığı uygulamasında aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının görev yeri aile sağlığı merkezidir. Bizler burada vermiş olduğumuz hizmetlerle birinci basamağın kalitesini yükslelttik. Başka kurum ve kurluşların yapmış oldukları yönetimsel ve organizasyon hataların sonucu ortaya çıkan bu tablonun düzeltilmesi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının görevi değildir.

Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu olarak aile hekimliği uygulamasının temel yapısına aykırı olarak uygulamayı  yok etmeye yönelik bu düzenlemeye karşı olduğumuzu belirtiyor, yetkililerin bu yanlışlığı ortadan kaldıracak girişimleri bir an önce yapmalarını istiyoruz.

Karaman Aile Hekimleri Derneği olarak Federasyonumuzun içinde bulunduğumuz durumu gayet net bir şekilde ifade eden bu açıklmasına sonuna kadar katılıyoruz, ayrıca önemle belirtiyoruz ki, Yeni bir sisteme geçiş ya da mevcut sistemi iyileştirme çabalarında, sahada ki uygulayıcılardan hiçbir geri bildirim ya da öneri alınmadan, masa başından verilecek kararlar, pek çok öngörülmez eksiklik ve hatalara yol açar, bu eksiklik ve hatalar ise sistemlerin sağlıksız bir yapıya bürünmesine ve hatta uygulanamaz hale gelerek çökmesine neden olur.

Bu nedenle Aile Hekimliği ile ilgili yapılan ve yapıalcak değişikliklerde, uygulamalarda, biz sahada çalışan Aile Hekimlerini en üst düzeyde temsile eden, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'muzun ve illerde de  Aile Hekimleri Derneklerimizin gerek Bakanlık yetkililerince gerekse yerel idarecilerimize çok daha fazla dikkate alınması, uygulamaların beraber iyileştirmeye çalışılması, dayatmalarda bulunulması, sitemin işleyişi açısından hayati önem taşımaktadır ''dendi.

Bu arada Aile Hekimlerine, hemşire ve ebelerin de basın açıklamasında yer alarak destek verdikleri gözlenirken, Karaman'da görev yapan 73 Aile Hekiminden ,50 sinin  Karaman Aile Hekimleri Derneğ'ine  üye olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 02.08.2012 01:54
Yorumlar