banner464

Aile Hekimliğine Vekil Ebe,Hemşire ya da Sağlık Memuru Alınacak

Merkeze bağlı 52 Nolu Yeşildere aile hekimliği bünyesinde istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı,vekil ebe-hemşire- sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler aranıyor

Aile Hekimliğine Vekil Ebe,Hemşire ya da Sağlık Memuru Alınacak

Merkeze bağlı 52 Nolu Yeşildere aile hekimliği bünyesinde istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı,vekil ebe-hemşire- sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler aranıyor

05 Ocak 2012 Perşembe 08:53
1406 Okunma
Aile Hekimliğine Vekil Ebe,Hemşire ya da Sağlık Memuru Alınacak
Karaman Sağlık Müdürlüğ'nden yapılan duyuruda; Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 01 Temmuz 2011 tarihli ve 22100 sayılı yazısı doğrultusunda İlimiz genelinde Aile Sağlığı Elemanı olmayan 1 (bir) adet Aile Hekimliği Birimlerine Kamu Personeli olmayan Aile Sağlığı elemanı alımı yapılacaktır.

KARAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

5258 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde, ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuran kişilerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurularının kabul edilerek sözleşme imzalanması hususunda;

1-Söz konusu pozisyonlara;

a)Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

b)Vekil ebe-hemşire- sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.

2- Başvuru için ilde ikâmet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3- Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır.

4- Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Aile ve Toplum Sağlığı Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın noter onaylı sureti,

- İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,

- Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve 6 (altı) ay öncesine kadar başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe ile

- Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır.

Kişiye ait bu belgelere ek olarak;

- İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır.

Her başvuru dosyasına Müdürlüğümüzden resmi evrak numarası verilecek olup, açılan pozisyon sayısından fazla başvuru olması halinde evrak giriş numarasına göre işlem yapılacaktır. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecek.

KARAMAN İLİ AİLE SAĞLIĞI ELEMANI OLMAYAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

 

İLÇE

 

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

 

AİLE HEKİMİ

 

ADRES

 

TELEFONU

 

E POSTA

 

1

 

MERKEZ

 

52 NOLU AHB (YEŞİLDERE)

 

MUHAMMED BİLAL HAFIZOĞLU

 

YEŞİLDERE ASM

 

237 50 30

 

 

 

bilalhafı zoglu@yahoo.com

 Detaylı bilgi İçin Aile ve Tolum Sağlığı Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilebilir.''denildi

Yorumlar