banner464

Bayramda Alınacak Sağlık Tedbirleri

Kurban Bayramında Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan toplantıda bir dizi tedbir alınması kararlaştırıldı. 

Bayramda Alınacak Sağlık Tedbirleri

Kurban Bayramında Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan toplantıda bir dizi tedbir alınması kararlaştırıldı. 

07 Eylül 2016 Çarşamba 09:20
635 Okunma
Bayramda Alınacak Sağlık Tedbirleri
Konuyla ilgili Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ‘’Bayramda alınması gereken sağlık tedbirleri ile ilgili olarak Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Karaman Halk Sağlığı Müdürlüğü, , Karaman Devlet Hastanesi Başhekimliği, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğinin katılımı ile yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Acil servis hizmetleri, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.
Acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esastır. 112 hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar yapılmalıdır.
Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum gibi ihtiyaca göre bulundurulması ve lüzumu halinde takviye edilebilmesi amacıyla gerekli planlama ve organizasyonlar önceden yapılarak sorumlu ve ilgililere gerekli bildirimler yapılmalıdır.
Tüm nöbet hizmetlerinin 24 saat hizmet sürekliliği esasına göre planlanması ve hizmet sunumunda herhangi bir olumsuzluk ve aksaklığa meydan verilmeksizin hizmetin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Radyoterapi hizmetlerinin, bayram tatili süresince de planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülmesi ve hasta mağduriyetine meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmamalı, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine tedavi planına uygun olarak devam edilmelidir.
Evde sağlık hizmetleri kapsamında; önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin devamı sağlanmalıdır.’’ denildi. 

 
Yorumlar