banner464

Dünya Lepra Günü

Lepra Nasıl Bir Hastalıktır?

Dünya Lepra Günü

Lepra Nasıl Bir Hastalıktır?

10 Şubat 2012 Cuma 09:26
1429 Okunma
Dünya Lepra Günü

Karaman Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;''Her yıl ocak ayının son Pazarı " Dünya Lepra Günü " olarak ilan edilmiştir. Bu günü izleyen hafta boyunca Lepralı kişilerin sorunları tartışılarak çözümler üretilecektir.

Lepra, tanısı kolay, tedavisi kesin, erken tanı konduğunda önlenebilir bir hastalıktır.

Dünyanın geri kalmış ülkelerinde, açlık, yoksulluk, yaşam ve temizlik koşullarının kötülüğü, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe, doğurganlık hızlarının yüksek oluşu, iç savaşlar, sürekli göçler gibi nedenlerle kökü kazınamamaktadır.

Bu haftanın amacı, toplumun lepra ve lepralıya karşı oluşan yanlış inançlardan, bilgisizlikten kaynaklanan korkularını önleyerek lepra hastalığının erken teşhis edilmesinin sağlanması, uygun tedavisi ve izlenmesiyle hastaları topluma kazandırmaktır.

Dünya Sağlık Örgütü'nün DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık 200 000 yeni Lepra vakası tedaviye alınmaktadır. Lepraya bağlı olarak çeşitli sekel ve sakatlıklar bırakabilen komplikasyonlar gelişmektedir. Ancak etkin tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde, günümüzde Lepraya bağlı ağır sekeller önlenebilmektedir.

Ülkemizde kayıtlı Lepralı hasta sayısı kümülatif olarak yaklaşık 1500 civarındadır. Yıllık olarak yeni tespit edilen hasta sayısı ortalama 1–5 vakadır. Lepralı hastaların ilk tedavileri İstanbul, Ankara ve Elazığ illerinde bulunan Lepra Hastanelerinde yapılır. Ayrıca Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanserleri de lepralı hastaların takiplerini yapmaktadırlar. Lepralı hastalarla ilgili her türlü izleme ve değerlendirmeler hastaların yaşadıkları ildeki sağlık kuruluşlarınca yürütülmektedir. Hastaların tedavi giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.

DSÖ eliminasyon stratejileri arasında en önemli kriter lepra prevalansı 10.000'de 1 vakanın altına indirilmesidir. Ülkemizde DSÖ'nün, lepranın bir toplumda sağlık problemi olmaktan çıkarılması için öngördüğü şekilde hastalık prevalansı 10,000'de 1 vakanın altına indirilmiştir. Böylece lepra ülkemiz için bir halk sağlığı problemi olmaktan çıkmıştır.''dendi.
Yorumlar