Karaman Sağlık-Sen'den Açıklama

Karaman Sağlık-Sen Şube Başkanı İdris Güneş, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki bu yeni yapılanma hakkında basın açıklaması yaptı.

banner491
 Karaman Sağlık-Sen'den Açıklama
banner567

Karaman Sağlık-Sen Şube Başkanı  İdris Güneş'in basın açıklaması;

Toplum içinde çeşitli nedenlerle sosyal hayatın gereklerini istendik şekilde yerine getiremeyen ve kendi ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılayamayan birey, grup, aile ve toplulukların sorunlarını çözmek üzere yeni bir vizyonla yeni bir Bakanlık çatısı altında yeni bir yapılanma söz konusudur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki bu yeni yapılanma, hizmet alan tüm kesimlerde olduğu gibi hizmet sunan görevliler olarak bizlerde de yeni bir heyecan ve beklentiye neden olmuştur.

Aile ve Sosyal Politikalar çalışanlarımızda, geçmiş dönemlerde çözümlenemeyen ve artarak devam eden sorunların yeni yapılanmada ele alınıp çözümleneceğine dair beklenti ortaya çıkmıştır. En azından Bakanlık yapılanmasını oluşturan, geçmişte ayrı örgütlenmeler ile var olan ve aynı Bakanlık çatısı altında buluşan diğer birimlerde görevli personelin var olan özlük haklarının sağlanacağına dair inancımız bizi bu beklentiye itti.

Bu Beklentilerimizin Başlıcaları Özetle;

-              Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili uzun yıllardır yapılmayan düzenlemelerin yapılması,

-              Eşit işe eşit ücret anlayışının adil ve reel bir şekilde uygulanması,

-              Hizmet sunumunda karşılaşılan riskler nedeniyle ortaya çıkan yıpranma nedeniyle aynı hizmet sınıfında yer alan diğer kurumlardaki personel için planlanan yıpranma payına ilişkin özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarına bizlerin de dahil edilmesi,

-              Aynı Bakanlık bünyesinde yer alınmasına karşın Bakanlığı oluşturan geçmişte yapılanması farklı olan birimler arası personel özlük haklarındaki farklılıkların giderilmesi,

-              Bakanlık merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı arasında giderek artan iletişim ve yaklaşım sorunlarının ortadan kaldırılması,

-              Bakanlık hizmet dağılımında ortaya çıkan dağılıma paralel olarak personel nitelik, nicelik ve alt yapının iyileştirilmesi,

-              Personel ve çalışma barışı açısından önemli bir yere sahip olan mesleki tanım ve işlevlerin belirlenmemiş olmasından kaynaklanan sorunların çözümü,

-              Servis, kreş, yemek, giyim, v.b. gibi konularda iyileştirmeleri sayabiliriz.

 

Bu beklentilerimizi müteaddit zaman ve zeminlerde dile getirmiş olmamıza karşın bugüne kadar olumlu bir karşılık bulamadık.

Dile getirilemeyen diğer beklentilerimizin yanında görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkının tanınması elzem hale gelmiştir. Bugüne kadar her platform ve ortamda her yetkiliye her aşamada bu talebimiz tekrarlanmış, her görüşmenin ana maddesi haline gelmiştir. Sendikamızın ekim 2012’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yapmış olduğu “Türkiye’de Sosyal Politikalar ve Çalışan Sorunları Sempozyumu’nda ” Sayın Bakanımız görevde yükselme ve unvan değişikliğinin en kısa sürede gerçekleştirileceği sözünü vermiştir. Ne yazık ki sözden öteye bir gelişme sağlanamamıştır. En üst düzeyde sözler verilmiş olmasına karşın bu sözler hep havada kalmıştır. Diğer kurumlarda görevli aynı hizmet grubunda yer alan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi yönündeki haberler alındıkça bu sorunumuz kanayan bir yara olmaya devam etmektedir.

Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatında yer alan birimlerin idari ve mali iş ve işlemleri başta olmak üzere bazı mesleki işlemleri dahil önemli bir iş potansiyeli kadrosu yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personele yaptırılmaktadır. Yani fiilen idari hizmetler sınıfına dahil iş ve işlemleri yürüten personel, özlük hakları bakımından yardımcı hizmetler sınıfında yer almaktadır. Benzer şekilde idari hizmetler sınıfında yer almakla birlikte bir üst hatta yüksek lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış personelimiz, yıllardır ve ısrarla eğitim durumlarına uygun kadro ve pozisyonlarda görevlendirilememektedir.

Arkadaşlarımızın fiilen yürüttükleri bu üst görevlere ilişkin ihtiyaç sürekli olup artarak devam etmektedir. Bununla birlikte alt hizmet grubunda olup fiilen yürütülen hizmetin özlük haklarından yararlandırılmayan bu arkadaşlarımıza, fiilen yürüttükleri hizmetlerin tüm sorumlulukları yüklenmektedir. Kısaca Yetki Yok Sorumluluk Var denilmektedir.

Bu konuda halen pek çok arkadaşımız görevlendirme yoluyla üstlendikleri, yetkili olmayıp sorumlu oldukları iş ve işlemler nedeniyle idari ve adli soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalmış durumdadır.

Gelinen bu noktada arkadaşlarımız diğer kurumlarda aynı pozisyonda görevli iken görevde yükselme usulü ile özlük haklarını almış personele gıpta ile bakmakta, kendi işinden ve kurumundan soğumasına neden olmaktadır. Bu durum hem hizmet kalitesini olumsuz etkilemekte hem de hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır.

Çalışanlarımıza fiilen yürütmekte olduğu hizmete ait kadrolara atanma ve özlük haklarından yararlanma hakkı tanınmayacaksa, bu hakları zamanında kazanmasını sağlayabilecek kurumlara geçiş için kolaylık sağlanmalıdır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatında görevli personelin özlük haklarının aynı Bakanlık içinde görevli farklı kurumlardan gelen personel ile eşleştirilememesi de personelin mağduriyetine neden olmaktadır. Bu konuda ayrıcalık değil eşitlik talep ediyoruz.

Vatandaşa en hızlı ve etkin hizmet sunumu, aynı hız ve etkinlikte personelin sorunlarının çözümü ile mümkündür. Çalışanlar, hizmet sundukları kesimlere tanınan haklara özenir hale gelmiştir. Üreten, çalışan ve sürekli kendisinden taviz vermek durumunda kalan çalışanlarımızın iş yükü ve yıpranmışlığının yanında sorunlarının çözümlenmemiş olması sosyal devlet anlayışına da ters düşmektedir. Unutulmamalıdır ki çalışanlarımız da insandır, insani talepleri göz ardı edilmemelidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2014, 09:28

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner619

banner612

banner590