Matematik ve Fen Bilimleri derslerini sevdiklerini belirten öğrenciler, 4 Mayıs 2023'te Şehit Oğuzhan Küçük İmam Hatip Ortaokulu bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen çevrimiçi sınavda zorlanmadıklarını ve bu araştırmada ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.

TIMSS NEDİR?

Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın bir projesidir.

Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır.

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanır.4 yılda bir yapılmaktadır.