Sertçelik: “Mazeret Değil, Her Koşulda Çözüm Üreteceğiz” Foto Galeri: Sertçelik: “Mazeret Değil, Her Koşulda Çözüm Üreteceğiz”

“Söz veriyoruz!  Belediyecilik anlayışımızın ana yol haritası olan “Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi”ni  imzaladık. Atatürk ilkeleri ışığımız, hukuk ve adalet vazgeçilmezimiz olacak. Siyasi ayırımcılık ve yandaş kayırmacılığı yapmadan, tüm Karaman halkına hizmet eden, halkla içiçe çalışacağız. Rant ve kişisel çıkarlar değil; kamu yararı önceliğimiz olacak. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince hiçbir istisna olmaksızın halka hesap vereceğiz, kişisel mal varlığımı her yılın sonunda kamuoyuna açıklayacağız. Her hesap dönemi sonunda belediyemizin bilançosunu Karaman halkına ilan edeceğiz. Mazeret üretmek yerine, her koşulda çözüm ve beceri üreteceğiz.