banner464

Ertuğrul Çalışkan gençlere tecrübelerini paylaştı

”Modern Belediyecilik Anlayışı ve Marka Şehirleri” sohbeti düzenlendi

Ertuğrul Çalışkan gençlere tecrübelerini paylaştı

”Modern Belediyecilik Anlayışı ve Marka Şehirleri” sohbeti düzenlendi

30 Aralık 2013 Pazartesi 01:43
1163 Okunma
Ertuğrul Çalışkan gençlere tecrübelerini paylaştı

28 Aralık Cumartesi günü AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanı Esra Taşpınar tarafından  ”Modern Belediyecilik Anlayışı ve Marka Şehirleri” konulu sohbet  düzenlendi. Toplantıya AK parti il başkanı Kerim DERELİ, AK Parti il Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Cemal  Dinçay, AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Ertuğrul  Çalışkan, AK Part Gençlik Kolları  Yönetim Kurulu ve ÜniAK yönetim kurulu Üyeleri  katıldı.


Sayın Çalışkan yerel yönetimler ile ilgili bilgiler verip, tecrübelerini paylaştı. Belediye başkan Adayı Ertuğrul Çalışkan şu konulara değindi.
1. Kalkınma insan – odaklı olmalıdır. Salt büyümeyi amaçlayan; büyümenin bireylere ve topluma nasıl yansıdığını ihmal eden yaklaşımlar yeterli değildir.
2. Kalkınma, mümkün olduğu kadar eşitlikçi ve kapsayıcı olmalı; belediyeler kalkınmanın öncülüğünü üstlenirken; sonuçların toplumun değişik katmanlarını nasıl etkilediğini izlemeli ve gerektiğinde kalkınma sürecinden eşit pay alamayan kesimleri gözetici, pozitif ayırımcı politikalar uygulamalıdır.
3. Kalkınma, çok – boyutlu (ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel) bir süreçtir ve bu boyutlar arasında bir “tamamlayıcılık etkisi” yaratılması gözetilmelidir.
Temel ilkelerini bu şekilde özetlediğimiz yerel kalkınma alanında belediyelerin misyonunun, en azından, dört önemli boyutu vardır.

1. Ekonomik gelişme: Bir yörenin tüm kaynaklarının (doğal kaynaklar,insan, sermaye, teknoloji) akılcı bir şekilde ve belirli önceliklere göre, yöre insanının gönencini (refahını) arttıracak şekilde harekete geçirilmesi

2. Sosyal paylaşım ve kapsayıcılık: Toplumda eşitlik, paylaşım, dayanışma, gönüllülük, toplum hizmeti, ortak gelecek, ortak sorumluluk gibi değer ve kavramları yerleştirmek, geliştirmek, sosyalizasyon sürecinin bir parçası yapmak. Bunları yaparken tüm sosyal kesimleri kapsamak.

3. Siyasal katılım: Tüm yurttaşların, siyaset ve karara alma mekanizmaları konusunda ilgilenmelerini ve bilgilendirilmelerini sağlayarak demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir siyasal yapılar ve süreçler oluşturmak.
Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişi sağlamak.

4. Kültürel çoğulculuk: Yöredeki, ırk, dil, din, kültürel farklılıkların insanları / grupları ayırıcı / uzaklaştırıcı değil; yakınlaştırıcı, birleştirici, sosyal ilişkileri ve toplumu zenginleştirici olmasını sağlayacak politikalar uygulamak.

Konuşmaların ardından geçilen soru-cevap kısmında dinleyicilerden detaylara dair sorular geldi. Yaklaşık üç saat  süren sohbette yerel yönetimler ile ilgili doyurucu bilgilerin paylaşıldığı gözlemlendi. Konferans bitiminde toplu fotoğraf çekildi
Son Güncelleme: 31.12.2013 09:54
Yorumlar