banner464

Kamu görevlisi Mehmet Bey, sağlık için ne kadar harcıyor?

Kağnıcı;''Sağlık hizmetlerinden ihtiyaçları ölçüsünde yararlanabilmeleri için Aile Sigortası projesini öneriyoruz''

Kamu görevlisi Mehmet Bey, sağlık için ne kadar harcıyor?

Kağnıcı;''Sağlık hizmetlerinden ihtiyaçları ölçüsünde yararlanabilmeleri için Aile Sigortası projesini öneriyoruz''

18 Şubat 2013 Pazartesi 08:39
538 Okunma
Kamu görevlisi Mehmet Bey, sağlık için ne kadar harcıyor?
Katlılm Payları:AKP’nin acı reçetesi
Karaman Merkez İlçe Başkanı M.Cem Kağnıcı ilaç katkı payları ile ilgili olarak bir basın açıklamasında bulundu. Kağnıcı açıklamasında;
''Akp’nin 2003 yılından bu yana uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Proğramının  vatandaşlarımıza getirdiği mali yükümlülükler ve artan cepten ödemeler artık iyiden iyiye hissedilmekte buna karşılık alınan sağlık hizmetinin niteliği düşmektedir.Akp’nin on yıllık dönemde sağlık reformu altında yürüttüğü politikalar sağlık hizmetlerinin devlete ve vatandaşa olan maliyetini artırmıştır.Performansa dayalı maaş ödemesi sistemi kamu hastanelerinde harcamaların hızla artmasına yol açmıştır.Hastalar ve sağlık çalışanları başta olmak üzere sistemin tüm bileşenlerine yönelik bir çok olumsuz uygulama hayata geçirilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin devlete olan maliyeti taşınması güç düzeylere ulaşmaktadır. Uyguladığı yanlış politikalar sonucu sağlık sistemini finanse etmekte zorlanan hükümet çıkış yolunu vatandaşın cebine el atmakta bulmuş, cepten ödeme miktarı 2002 yılından günümüze kadar yüzde 100 leri aşmıştır. 
Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu vatandaşların sağlık hizmeti alabilmek için
ceplerinden yaptıkları ödemeler şöyledir: 

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren tüm vatandaşlar zorunlu olarak GSS primi ödemek durumundadır.

Zorunlu GSS Primleri

2013Ocak-Temmuz

Kişi Başına Aylık Gelir / Aylık Prim

326,2-978,6 TL / 39,14-TL
978,6 1957,2TL / 117,43-TL
1957,2 TL'den fazla / 234,86 -TL

2013 Temmuz-Aralık

Kişi Başına Aylık Gelir / Aylık Prim

340,5-1.021,50 / 40,86 TL
1.021,50-2.043 / 122,58 TL
2.043 TL'den fazla / 245,16 TL
Bu primi ödememiş olanlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklardır.

Gelir testi sonucuna göre; aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık ortalama tutarı, brüt asgari ücretin üçte birinden az ise sağlık primi devlet tarafından karşılanıyor. Özel sağlık sigortası bulunanların da GSS primi ödemesi zorunlu.

Muayene Katılım Payı

GSS'liler veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için muayene katılım payı ödemek zorunda.

- Devlet ve Kamu Üniversite Hastaneleri 5 TL 
- Emekliler: Gelir ve aylıklarından kesilir. 
- Çalışanlar ve GSS'liler: Eczanede öder.
- Özel Sağlık Kurumları: 12 TL
- Emekliler: Gelir ve aylıklarından kesilir. 
- Çalışanlar ve GSS'liler: Hastanede öder.
- İlave Ücret (Özel Hastane Fark Ücreti)

Bu ödemelere ek olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme yapmış olan vakıf üniversiteleri ve özel hastanelerin, kendilerine başvuran hastalardan İlave Ücret talep etme yetkileri var. Bu ödemelerde sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden ilave ücret alınıyor. İlave ücret oranı yüzde 30-90 arasında değişiyor. 

Değişik isimlerle ek ücret alınıyor

SGK'nın belirlediği muayene ücretleri branşlara göre değişiklik gösteriyor. Ancak ortalama 30 TL civarında. Dolayısıyla yüzde 70 ilave ücret alabilen bir hastanede muayene olan hasta 30 TL'nin yüzde 70'i olan 21 TL ilave ücret ödemek durumundadır. Bunlara ek olarak vatandaşlardan alınan ek ücretlerden bazıları şunlar:

- Tetkik Fark Ücreti,Öncelikli Tetkik Ücreti,İstisnai Sağlık Hizmetleri Ücretleri, Erken Muayene Fark Ücreti.

- İlaç Katılım Payı : Ayaktan tedavide hekim tarafından yazılan ilaç bedeli üzerinden katılım payı alınıyor. Bu pay SGK emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10 (gelir ve aylıklarından kesiliyor), çalışanlar ve GSS'liler için yüzde 20 (eczanede tahsil edilir) oranındadır.
- İlave İlaç Katılım Payı: Aile hekimlerince yazılan reçeteler de dâhil olmak üzere, reçetede yer alan üç kaleme/üç kutuya kadar ilaçlar için 3 TL Reçete Ücreti, ilave her bir kalem/kutu ilaç için de 1 TL olmak üzere İlave Katılım payı alınıyor..
- Eşdeğer İlaç Fiyat Farkı: Eşdeğer ilaç uygulaması ile reçetelenmiş ilaçlar için yapılacak ödemelerde aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin yüzde 15 fazlasına kadarı dikkate alınmaktadır. Yani aynı grupta yer alan en ucuz ilacın fiyatına yüzde 15 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel hesaplanmaktadır. Eşdeğer ilaçlarda SGK'nın ödeyeceği tutardan daha pahalı bir ilaç tercih edilirse fark hasta tarafından ödenmektedir.
- Tıbbi Cihaz Katılım Payı: Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, ağız protezleri ve sağlık raporunda hayati önem taşıdığı belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler için katılım payı ödeniyor. 
Ödemeyenin evine haciz gidiyor

GSS prim borcunu ödememiş 18 yaşından büyük vatandaşlar, kamu hastanelerinde, ayaktan tedavi gerektiren durumlarda 15 TL muayene ücreti ödedikten sonra muayene olabiliyor. Doktorun tetkik istemesi durumunda bu tetkiklerin ücretini de ödemek zorunda. Aynı .şekilde kendilerine reçete edilen ilaçların parasını eczanede kendi ceplerinden ödüyor. Bu hastalar yatarak tedavi olmuşlarsa, hastanede kendilerine yapılan tüm masraflar taburcu oldukları noktada kendilerinden tahsil ediliyor.

                                                         
Her ne kadar 'hastanede rehin kalma dönemi artık sona erdi' dense de, bu parayı ödeyemeyecek vatandaşlar için 'Adres Tespit Tutanağı' adı altında bir belge düzenlenmekte ve vatandaşın belirlenen tarihlerde hastaneye gelerek bu tutanakta belirtilen borcunu ödemesi sağlanmaktadır. Ödeyemeyen vatandaşların evine haciz gitmektedir. Hastaneler, yasal olmayan bu uygulamayı yapmaya mecbur bırakılmaktadırlar.

Kamu görevlisi Mehmet Bey, sağlık için ne kadar harcıyor?
Devlet hastanesinde muayene olan kamu görevlisi Mehmet T. Muayene Katılım Payı olarak 5 lira, Yüzde 20 İlaç Katılım Payı olarak 7.94 lira, Reçete Katılım Payı olarak 3 lira, İlave İlaç Katılım Payı olarak 2 lira (3 kutudan sonra her kutu için artı 1 lira), İlaç Fiyat Farkı olarak 0,79 lira olmak üzere toplam harcaması 18.73 lira.


Önceden bu durumdaki bir kimse yalnızca reçete bedelinin yüzde 20'si olan 7,94 lira ödemekteydi. Mehmet T. için aynı sağlık hizmetinden yaralanmanın bedeli yüzde 135 arttı. 

Mehmet Bey özel hastaneye giderse;
Mehmet Bey, aynı şikayetle A grubunda yer alan özel bir hastaneye gitseydi bu hastane ondan muayene bedeli 30 lira kabul edilirse, yüzde 90 oranında ilave fark ücreti alabilecekti. Bu durumda Mehmet T'nin sağlık masrafı toplam 40,73 liraya çıkacak. 

Öğretmen emeklisi Ayten K. kendisine Sağlık Ocağında yazılan 7,67 TL tutarındaki iki kutu ilacı almak için eczaneye gittiğinde ilaç, reçete, muayene katılım paylı olarak toplamk 16,14 lira ödemek zorunda. Oylsa, Ayten Hanım önceden bu hizmet için yalnızca 0,76 TL ödeyecekti. Ayten K.'nın cebinden çıkan tutar yüzde 2023 arttı."


Sağlık hizmetinden yararlanmanın ölçüsü yatırılan prim miktarı ya da kişinin cebindeki parası olmamalıdır. Sağlık hizmetlerinden ihtiyaçları ölçüsünde yararlanabilmeleri için Aile Sigortası projesini öneriyoruz,''dedi.

Son Güncelleme: 18.02.2013 11:40
Yorumlar