banner464

Sağduyu'dan Anayasa Önerileri

Gündem yoğun bir şekilde değişirken yeni anayasa çalışmaları da devam ediyor. Sağduyu Partisi, anayasa değişikliği teklifini TBMM’ye sundu. İşte o anayasa değişiklik teklifi…

Sağduyu'dan Anayasa Önerileri

Gündem yoğun bir şekilde değişirken yeni anayasa çalışmaları da devam ediyor. Sağduyu Partisi, anayasa değişikliği teklifini TBMM’ye sundu. İşte o anayasa değişiklik teklifi…

22 Şubat 2012 Çarşamba 17:18
3089 Okunma
Sağduyu'dan Anayasa Önerileri

SAĞDUYU PARTİSİ
ANAYASA TEKLİFİ TASLAĞI

Devlet, hakimiyeti altındaki canlı ve cansız varlıkları temsil eden, ilgili yürütmeyi organize eden yapıdır.
Anayasa ise, devletin ideal konumunu tarif eden bir çerçevedir. Bu çerçeve ne kadar doğru çizilirse, tanımladığı devlet de o kadar istikrarlı ve sağlam olur.
Bunun için, bu çerçeveyi bugün olduğu kadar yarın da geçerli olacak olan, iyiliği ve faydası herkesçe bilinip kabul edilen, üzerinde rahatlıkla uzlaşılabilecek iki ana evrensel değer belirlemelidir:

EVRENSEL HAK ve GERÇEK BAĞIMSIZLIK.
Böyle tespit edilen devlet, tüm insanların ve diğer tüm mahlukatın sınır tanımayan bağlarla bağlı olduğu bilinciyle, sadece kendi hükümranlık alanında değil tüm dünyada içsel hoşnutluk ile donanmış, evrensel değerler üzerinde birleşen ve bu değerleri koruyan bir geleceğin oluşmasına katkı sağlayacak; örnek alınan, en çok sevilen ve en çok sayılan devlet olacaktır.

BİRİNCİ KISIM
Evrensel Hak
I.Devletin Amaç ve Görevi
MADDE 1- Devlet, hükümranlığında bulunan canlı-cansız doğa ile insan yapısı çevreyi temsil eder.

AÇIKLAMA
Devlet, özellikle hakkın belirlenmesi noktasında, hayvanlar, bitki örtüsü, yer altı/üstü zenginlikleri, tarihi zenginlikler gibi doğa ve çevre unsurlarını da temsil etmek; tarafı olduklan konularda, onların bakış açısından da bakmak zorundadır.
Bu genişletilmiş devlet tanımı, eşsiz bir medeniyet göstergesidir.

MADDE 2- Devlet temsil ettikleri adına ve onları ilgilendiren her konuda, evrensel hakkı tespit eder, yayar ve gerçekleştirir.
Evrensel hak, doğruluğu her özgür aklın ve vicdanin kabul edeceği kesin ve ortak olan değerdir.
Bir konuyla ilgili evrensel hak, konu tüm tarafların gözünden bakılıp her yönüyle bir bütün olarak incelendiğinde ortaya çıkar.

AÇIKLAMA
İnsanlar tarih boyunca bazı evrensel, değişmez değerler etrafında buluşmuşlardır. Örneğin mülkiyet hakkı çerçevesinde hırsızlığın kötülük, annelere özel saygı gösterilmesinin iyilik sayılması gibi… Bunlar özgür akıl ve vicdanın çıkarımlarıdır ve zamana veya kişilere göre değişmezler. Aynı noktadan yola çıkarak tanımlanan EVRENSEL HAK vardır ve ilgili konu, şartları ve tarafları ile en doğru şekilde ortaya konulduğunda varılabilecek yegane noktadır.
Evrensel hak, ancak ve ancak konu tüm tarafların gözünden bakılıp her yönüyle, geçmişibugünü-geleceği ve çevresiyle birlikte bir bütün olarak incelendiğinde ortaya çıkar.
Evrensel hak, herhangi bir konuda, her akıl sahibinin bizzat ve gönülden kabul edeceği, seveceği,
hoşnut olacağı, evrensel, değişmez değeri, doğruyu ifade etmektedir. EVRENSEL HAK, tanımı itibariyle tüm iyilikleri içinde barındırmaktadır. EVRENSEL HAK temin edilirse, tüm gerçek ihtiyaçlar
cevaplanmış olacaktır. Dolayısıyla devletin temsil ettikleri adına yükleneceği en önemli ve yegane görev yukarıda bahsedilendir.

MADDE 3- En önemli evrensel hak, özünde şeref ve değer sahibi olan insanın içsel hoşnutluk haline ihtiyacıdır. Bunun için devlet bir yandan bireysel özgürlüklerin sınırlarını genişletirken, diğer yandan sosyal refah düzeyini yükseltecek şartları temin etmek ve evrensel hakkı tespit etme, öncülüğünü yapma, yayma ve gerçekleştirme yoluyla iyiliği özendirmek üzere çalışır.

AÇIKLAMA
İnsan şerefli ve değerli bir varlıktır. Özü itibariyle asıl aradığı iç hoşnutluğudur. Ancak gerçek hoşnutluk ve iç huzuruna sahip olduğunda kendisiyle ve çevresiyle dost, mutlu ve gerçek manada başarılı olur. Devlet, insanın bu halini tanımlayarak, özündeki bu ihtiyacı karşılamak üzere yollar açmalı, iç hoşnutluğuna ulaşımı tarif etmeli, öğretmeli, eğitmeli, kolaylaştırmalı, teşvik edip özendirmelidir.

İKİNCİ KISIM
Gerçek Bağımsızlık
I. Gerçek Bağımsızlığın Tanımı
MADDE 4- Devlet gerçek bağımsızlığını daima korur.
Gerçek bağımsızlık, devletin, evrensel hak kavramı harici bir algılamaya girmemesidir.

AÇIKLAMA
Devletler de diğer devletler, milletlerarası kuruluşlar, çeşitli ekonomik güçler vb. odaklarla görünen ve görünmeyen bağ ve bağlılıklara sahiptirler. Gerçek bağımsızlık, devletin, amaç ve görevlerini gerçekleştirmek üzere yardımlaşır, ortak duruşlar sergiler, ortak kararlar alır, ortak eylemlerde bulunurken, evrensel hak kavramı dışına çıkmaması, çıkmasına sebep olacak bağlardan, kararlardan, görüş ve eylemlerden uzak kalabilmesidir.

II. Gerçek Bağımsızlığın Temini
MADDE 5- Devlet gerçek bağımsızlığını temin için gerekli olan gücü kazanır ve devam ettirir. Bunun için stratejik sahalarda milletçe başarıyı teşvik eder.

AÇIKLAMA
Devletin gerçek bağımsızlığında gücün rolü yadsınamaz bir öneme sahiptir. Ağırlıklarını zamanın ve şartların belirleyeceği, bilim, teknik, tarım, sanayi, doğal zenginlikler, askeriye, uluslar arası ilişkiler gibi alanlarda devletçe ve milletçe sergilenecek başarılar devletin gücü olacaktır.

MADDE 6- Devlet hem ulusal, hem de uluslar arası alanda evrensel hakkı diğer tüm değerlerin üzerinde tutar.

AÇIKLAMA
Devletin herhangi bir değeri, evrensel hakkın üstünde tutması gerçek bağımsızlığı önünde bir engeldir. Çünkü bu durum, hak ile değiş tokuşu mümkün bir pazarlık unsuru ortaya çıkarır.
Başlangıçta uluslar arası ilişkiler esaslarına temelden ters gibi görünen bu madde, aslında gerçek bağımsizlığın önşartıdır.

MADDE 7- Devlet evrensel hakkın ve gerçek bağımsızlığın temini için her türlü işbirliğini yapar.

AÇIKLAMA
Hakkı temin etmek, yaymak ve gerçekleştirmek görevlerini devletin proaktif olmasını gerektirir.
Bu konudaki girişimleri, kurduğu bağlantılar ve aldığı ortak kararlar bağımsızlık için bir tehdit değil, aksine gerçek bağımsızlığın teminatı olarak görülebilir.

http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/sagduyu_partisi.pdf
Son Güncelleme: 24.02.2012 00:48
Yorumlar