banner464

KARAMAN'DA ''SUYA ADINI YAZ'' PROJESİ

Karaman yüzmesine sporcu kaynağı oluşturmak, bu sporcu kaynağını bilimsel temellere dayandırarak eğitmek, dünya yüzmesinde kullanılan tüm yüksek performans gelişim araçlarını bu sporcuların gelişim süreçlerine dahil etmek için Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğü ''Suya Adını Yaz'' projesi başlattı.

KARAMAN'DA ''SUYA ADINI YAZ'' PROJESİ

Karaman yüzmesine sporcu kaynağı oluşturmak, bu sporcu kaynağını bilimsel temellere dayandırarak eğitmek, dünya yüzmesinde kullanılan tüm yüksek performans gelişim araçlarını bu sporcuların gelişim süreçlerine dahil etmek için Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğü ''Suya Adını Yaz'' projesi başlattı.

31 Ocak 2015 Cumartesi 10:05
1093 Okunma
KARAMAN'DA ''SUYA ADINI YAZ'' PROJESİ
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmak için kolları sıvadı. İl Müdürü Hayati Kısacık önderliğinde ki ekip Karaman'a yüzme sporlarını geliştirmek için gece gündüz çalışıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacak ''Suya Adını Yaz'' projesini başlattı. Projeyle birlikte bir çok kişi yüzme öğrenecek hem de madde bağımlısı gençler topluma kazandırılacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Projenin detaylarını açıkladı.

SUYA ADINI YAZ PROJESİ;

Karaman yüzmesine sporcu kaynağı oluşturmak, bu sporcu kaynağını bilimsel temellere dayandırarak eğitmek, dünya yüzmesinde kullanılan tüm yüksek performans gelişim araçlarını bu sporcuların gelişim süreçlerine dahil etmek için proje geliştirildi. Yüzmede bir sporcuyu  yüksek performansa ulaştırma sürecindeki enstrümanlara bakıldığında; antrenör, kara egzersizleri uzmanı, masör, fizyoterapist, mentör, psikolog, doktor, fizyolog, yüzme bilimleri laboratuarları, akıntı havuzu, biyomekanik uzmanı, pedagog, beslenme ve ergojenik yardım uzmanı, farmakolog, biyokimya uzmanı ve son olarak da o ülkeye  ait bir yüzme ekolü gerekmektedir. Yukarda bahsedilen tüm uzmanlar işlerini ne kadar doğru yaparlarsa yapsınlar antrenman yaptırılacak sporcular doğru seçilmemiş ise, hedeflenen amaca ulaşamayacaktır. Bu bakımdan yukarda bahse konu olan tüm uzmanlar, laboratuarın yanı sıra doğru yeteneklerin taranması ve bulunması ve eğitilmesine yönelik uzun dönem yüzücü yetiştirme projesine ihtiyaç duyulmaktadır.–Araştırmalar gösteriyor ki,(Kearney,J.T.,1999; Sokolovas,G., 2002)uzun-dönem antrenmanı sırasında bir çok genç yüzücüyü kaybediyoruz. Bazıları yüzmeye karşı olan ilgilerini kaybediyor ve boşluğu diğer sporlarla dolduruyorlar. Diğer yüzücüler uzun-dönemli antrenman sırasında potansiyellerini kullanmıyorlar. Yüzmede lider olan birçok milletin sporcu gelişim veya yetenek tespiti programları vardır veya böyle bir programı geliştiriyorlardır. (Amerika, Avustralya, Büyük Britanya, Çin, Rusya, vs). Türk yüzücülerinin performanslarını geliştirmek amacıyla, genç yetenekli yüzücüleri tespit etmek ve geliştirmek için bir sistemimiz olmalıdır. Bu sistem genç yüzücülere tam potansiyele ulaşmak ve uluslararası yarışmalarda alınan madalya sayısını arttırmak konusunda yardımcı olmalıdır.

PROJENİN KAPSAMI

Proje kapsamında Karamandaki ilkokullar hedef alınacaktır.

Yaş aralığı 2007-2008 doğumlular olacaktır.

Yetenek seçimi testlerinde yüzme branşına uygun olan 30 kız 30 erkek sporcu adayıyla projeye   başlanılması düşünülmüştür.

Haftada üç gün ile başlanacak çalışmalara ilerleyen zamanlarda performans artışı ile haftada altı    güne kadar antrenmanların çıkarılması planlanmıştır.

Proje kapsamında engelli çocuklar için bir grup oluşturulması için rehabilitasyon merkezleri düşünülmüştür.

Aile sosyal Politikalar Bakanlığı, Sevgi Evlerinde kalan çocuklar projeye dahil edilecektir.

Risk altındaki çocuklar sokakta çalışsan ve sokak çocukları proje kapsamındadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak yapılacak olan madde bağımlısı çocuklar projeye dahil edilecektir.

PROJENİN AMACI

İlk amacımız yüzme bilmeyen çocuklara yüzme öğretmek, aralarından yetenekleri olanları seçip sporcu olarak yetiştirmek.

Yetiştirilen sporcularla müsabakalara katılıp Karaman ilini iyi bir şekilde temsil edip milli takıma sporcu vermek.

PROJENİN HEDEFLERİ

Geçlerin kişisel  ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi , potansiyellerini gerçekleştirilmelerine imkan sağlanması,

Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın ve hoşgörünün teşvik edilmesi,

Geçlerin karar alma ve uygulama süreçler ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının teşvik edilmesi,

Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi,sosyal uyumun güçlendirilmesi,

Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, özgüvenlerinin, duyarlılıklarının ve yaşadıkları topluma aitlik duygularının geliştirilmesi,

Sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporda etik değerlerin korunması ile şiddet eğiliminin azaltılması,

Her çocuğa yüzme öğretmek ve yüzme sporunu sevdirerek başarılı sporcular yetiştirip bu sporcuların Suya Adını Yazdırmak,

Geleceğin olimpiyat sporcularını yetiştirmek için belirlenen pilot okuldan yetenek seçimi ile geleceğin altın kulaçlarını belirlemek,

Bu programdaki gelişimle birlikte Türkiye'de iki yıldır çalışmaları süren Türkiye Olimpiyat Hazırlık     Merkezleri (TOHM) projesine Karaman ilini de dahil etmek,

Bu projeyle yakalanan başarıyla Bölge Şampiyonu, Türkiye Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Dünya Şampiyonu, Olimpiyat Şampiyonu geliştirmek.

PROJENİN ÖNCELİKLERİ

Ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar dolayısıyla dezavantajlı durumda olan geçlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,

Gençlerin hareketliliğinin artırılması,

Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi,

Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması.

Dünya hızla değişmekte ve günümüz geçliği önceki neslin yaşadığı dünyadan çok farklı bir dünyada yaşamaktadır. Nüfusumuzun yüksek bir oranının  gençlerden oluşması ülkemizin önemli bir avantajıdır. Gençlerin hedefleri, ideallerini ve enerjilerin ülkemizin bitmez tükenmez bir kaynağıdır.

Bir ulusun kalkınması ve gelişimi, ülke gençlerinin ekonomik ve sosyal yaşama etkin bir şekilde katılımına, iyi eğitim imkanlarına sahip olmalarına bağlıdır.

Gençlerimiz ancak kendi hayatlarını yürütecek kaynaklara ve fırsatlara sahip olurlarsa bağımsız karar alabilir ve topluma katkıda bulunabilirler.

2015 Yılı Suya Adını Yaz Projesi, Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından farklı genç gruplarının  ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençliğin kişisel ve sosyal  gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen projeyi desteklemeyi amaçlamaktadır.

2020 OLİMPİYATLAR İÇİN YETENEK TESPİTİ VE SPORCU GELİŞTİRME PROJESİNDEN BEKLENEN FAYDALAR

Proje, Karaman ilimize, Türk Yüzmesine, bu projede yer alan kişisel antrenörleri ve yüzücüleri dahil edecek şekilde faydalar sağlayacaktır.Bu projeden şu faydalar beklenmektedir:

Proje dahilindeki yüzücüler için çalışma miktarının ve yoğunluğunun uzun-dönemli gelişiminin kapsamlı analizi yapılarak bilimsel çalışma programları hazırlanması,

Gelişen yüzücüler için uzun-dönemli performans gelişiminin kapsamlı teknik ve performans analizi yapılarak Projedeki en iyi performans gösteren yüzücülerin 2020 Olimpiyatları hedefli performansını artırmak,

Genç yüzücülerin sezon sırasında test sonuçlarının kapsamlı analizini yaparak performans takibi yapmak,

Yüzücülerin büyümesini ve ilerlemesini, performansını, çalışma yüklü gelişimini, test sonuçlarını, vb. toplamak ve analiz etmek için yazılımlar ile:

1.   Yüzücülerin gelişimiyle ilgili kapsamlı bir profil oluşturmak

2.   Yüzücülerin çok küçük yaştan tepe performanslarına ulaştıkları ana dek gelişimlerini kontrol altına almak,

3.   2020 Olimpiyatlarında madalya alabilecek yetenekli sporcuları keşfetmek.

Temel Grup için İzleme Parametreleri(projedeki bütün yüzücüler)

1. Kişisel Bilgi:

 a.   Doğum tarihi

b.   Yüzmeye başlama yaşı

c.   Yıl boyu devam eden yüzmeye başlama yaşı

2. Veli Bilgisi:             

 a.  Biyolojik annesinin boyu ve ayak numarası                         

b.  Biyolojik babasının boyu ve ayak numarası

c.  Biyolojik annenin yaptığı sporda geldiği seviye (bölgesel,milli,uluslararası)

d.  Biyolojik babanın yaptığı sporda seviye (bölgesel,milli,uluslararası)

Necati ERMİŞ

Son Güncelleme: 31.01.2015 11:10
Yorumlar