banner464

Lütfen Biraz Daha Dikkat!

Valilikten Sürücülere Çok Önemli Uyarı

Lütfen Biraz Daha Dikkat!

Valilikten Sürücülere Çok Önemli Uyarı

21 Şubat 2014 Cuma 18:34
1376 Okunma
Lütfen Biraz Daha Dikkat!
 Unutmayın! Uyulan Her Trafik Kuralının Bir Nedeni, Uyulmayanın da Bir Bedeli Vardır.
Ulaşım alanında meydana gelen gelişmeler, yeni kavramlar ve yeni toplumsal sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunların en başında ise hiç şüphesiz ki trafik kazaları gelmektedir. Trafik kazaları nedeniyle Ülkemizin ödediği sosyal ve ekonomik bedel çok yüksek seviyelere ulaşmıştır.  

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Son yıllarda, trafik kazalarının önlenmesi konusunda yapılan çalışmaların artmasına,  mesafe ve trafik kazalarından dolayı meydana gelen ölümlerin yıllar itibariyle önemli düşüşler göstermiş olmasına rağmen, ne yazık ki trafik halen önemli kayıplar verdiğimiz bir alan olma özelliğini korumakta, bu kazalardaki kayıplarımız, savaşların, terörün ve tabii afetlerin bıraktığı tahribat ve olumsuzluklardan daha fazla bizleri etkilemeye devam etmektedir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca karayollarında: can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini ve güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak tedbir ve önlemler ile bunların uygulanmasına yönelik kazaların önlenebilmesi ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması için daha dikkatli ve kurallara uyarak mümkün olacaktır. 

2012 ve 2013 yıllarında ülke geneli ve Karaman’daki trafik verileri karşılaştırıldığında; ülke genelinde polis ve jandarma kontrol bölgesinde meydana gelen toplam trafik kazası 2013 yılında % 3.4 artarken, ilimizde ise % 12.7 oranında artmıştır. 

Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında Türkiye genelinde %5'lik artış olurken,  ilimizde % 4.4' lük artışın olduğu tespit edilmiştir. Maddi hasarlı trafik kazalarında Türkiye genelinde % 2.3'lük artış olurken, ilimizde ise bu oran yükselerek % 23.3 seviyelerine ulaşmıştır. 

Trafik kazaları sonucunda hayatını kaybedenlerin oranı Türkiye genelinde % 2.5 azalma gösterirken buna karşılık ilimizde  % 162.5'lik bir azalma gerçekleşmiştir. Yaralı sayısında Türkiye genelinde % 2.4 oranında,  ilimizde ise % 7 oranında azalma olduğu kaydedilmiştir. 

Alınacak her türlü tedbirin; trafik kazalarının önlenebilmesi için sürdürülen çalışmaların neticelerinin, ilgili tüm kurumlar nezdinde değerlendirilmesine sebep olacak, trafik güvenliği alanında alt yapının geliştirilmesi, eğitim desteğinin sağlanması, kamuoyunun ilgisinin aktif tutulması, bireysel ve toplumsal duyarlılık ve trafik bilinci oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. 

Alkollü araç kullanılmaması, emniyet kemeri, trafikte araçların şehir içi ve şehir dışı yollar ile otoyollarda uymaları gereken hız kuralları, aracın far sistemi, araç takip mesafelerinin ayarlanması gibi konular trafikte önemli kurallardır. 

İlimizde motorlu bisiklet ve motosiklet yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen yaralamalı kazalarda kask takan sürücülerin herhangi bir kafa yaralanmasına maruz kalmadıkları, ancak kask takmayan sürücü ve  yolcuların ciddi biçimde baş, boyun ve kafa yaralanmalarına maruz kaldıkları tespit edilmiştir. 

Trafik kazaları sonrası meydana gelebilecek yaralanmaları en aza indirebilmek için yeterli eğitimin verilmesi yanı sıra trafik ekiplerinin daha çok denetleme yapması kaçınılmaz olmuştur. Motosikletlerde sürücü veya yolcu olarak bulunanların kask kullanıp kullanmadığı konularında yapılacak denetimlerin arttırılarak devam etmesi, tüm sürücüler ve özellikle yolcuların koruyucu tertibat ile ilgili eksiklikleri giderilinceye kadar gerekli yasal yaptırımlar ön plana çıkacaktır. 

Trafikteki sürücülerin sabırlı olması, karşılıklı saygı ve hoşgörüde bulunması, araç kullanırken cep telefonuyla arama yapılmaması, gelen çağrıya cevap verilmemesi dahası kaza risklerini ortadan kaldırmak için araç içinde cep telefonunu kapalı tutmak bu açıdan en etkili önlem olacaktır. 

Yorgunluk ve uykusuzluk, karayollarında trafiğin güvenli ve hızlı akmasını sağlamak için kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralına mutlak uyulması gerekmektedir. Sürücülerimizin araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamamaları gerekmektedir. 

Diğer taraftan sürücülerin özellikle okul geçitlerine yaklaşırken karşıya her an bir öğrenci çıkabileceği hesaba katılarak çok dikkatli olunmalıdır. Geçitte durulup, yayaların güvenle geçmeleri beklenmelidir.   

Bununla beraber ilimizin geniş tarım arazilerine sahip olması ile traktörlerin de tarım sektörünün en önemli unsuru olmaları ve yaygın bir şekilde kullanılıyor olması beraberinde trafik güvenliğinin önemini bir kat daha arttırmıştır. Traktörlerin karıştığı kazalar ile traktörlerin kullanım hatalarından kaynaklanan kazaların önlenebilmesine yönelik bir takım yasal ve denetleyici önlemlerin alınması önem arz etmektedir. 

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planın’da yer konuların, plan dahilinde ilgili kurum ve kuruluşların önümüzdeki süreçte hedeflenen faaliyetleri titizlikle uygulamaları ilimizdeki trafik kazalarının azalmasında önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu konuda vatandaşlarımız tüm trafik kurallarına uyarak hem kendi can ve mal kayıplarının önüne geçecek, hem de vatandaşlık görevini yerine getirmiş olacaklardır. 


Son Güncelleme: 23.02.2014 19:34
Yorumlar