Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanımız 10 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de ve web sayfamızda yayınlanmıştır.

Adayların seçiminde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İlişkin Esaslar” hükümlerince değerlendirme yapılmış olup ilan edilen her bir pozisyon için KPSS puan sıralaması esas alınarak nitelik şartlarını taşıyan 1 (bir) asıl ve 3 (üç) yedek aday belirlenmiştir.

Değerlendirme sonuçları aşağıda listelenmiştir.

·         Asıl ve Yedek Adaylar

·         Başvuru Tavan ve Taban Puanları

·         Tavan ve Taban Puanlar Arasında Nitelik ve KPSS Puan Türü Şartlarını Taşımayan Adaylar

Not : Taban puan altında kalan adayların isimleri listede gösterilmemiştir.

Sözleşmeli personel olarak atanmaya (asıl olarak) hak kazanan adayların istenen belgeleri 11 Aralık 2023 – 12 Ocak 2024 tarihleri arası mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri süresinde teslim etmeyen aday hakkından vazgeçmiş sayılacak olup yerine yedek aday alınacaktır.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1)       T.C. kimlik numarası beyanı (Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi fotokopisi )

2)       KPSS sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)

3)       Öğrenim belgesi (aslı veya tasdikli örneği)

4)       Erkek adaylar için askerlik belgesi ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)

5)       Adli sicil belgesi ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)

6)       SGK tescil ve hizmet dökümü ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)

7)       Vesikalık fotoğraf (8 adet)

8        Başvuru dilekçesi (Kurumumuzda doldurulacaktır)

9)       Mal bildirimi (Kurumumuzda doldurulacaktır)

10)     Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için; Sağlık kurulu raporu (Üniversite Hastaneleri veya Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak - “Koruma ve Güvenlik Görevlisi/Destek Personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır” yazılması gerekmektedir)

11)     Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Kimlik Kartı (aslı veya tasdikli örneği)

12)     Koruma ve Güvenlik Görevlisi için boy-kilo gösterir belge (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır.)

13)     Son bir yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar için, hangi statüde çalıştığını, ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı

Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla kurumumuzca tasdik edilerek işleme alınacaktır.

İlgili adaylara önemle duyurulur. 

REKTÖRLÜK

İletişim Adresi ve Telefonu:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı Yunus Emre Yerleşkesi

Merkez / KARAMAN

İletişim Telefonu : 0 (338) 226 2044”