banner464

Atletizm Hakemi Olmak İster misiniz?

20-22 Ocak tarihleri arasında ilimizde Hakemlik Kursu ve Terfi Hakem Semineri açılacaktır.

Atletizm Hakemi Olmak İster misiniz?

20-22 Ocak tarihleri arasında ilimizde Hakemlik Kursu ve Terfi Hakem Semineri açılacaktır.

18 Ocak 2012 Çarşamba 09:31
1099 Okunma
Atletizm Hakemi Olmak İster misiniz?
Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından 20-22 Ocak 2012 tarihleri arasında ilimizde Atletizm Hakemlik Kursu ve Terfi Hakem Semineri açılacaktır.
Kursa katılmak isteyen adayların aşağıda istenen belgeler ile , Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne müracaatları gerekmektedir.
Kursa Katılmak İçin İstenilen Belgeler
1)   Kursa Katılım Dilekçesi
2)   GHSİM Ceza Belgesi
3)   Öğrenim Belgesi Fotokopisi (En az Lise Mezunu olmak)
4)   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5)   4 Adet Vesikalık Fotoğraf
6)   Savcılık Sabıka Kaydı (Resmi olarak çalışanlar işyerinden resmi yazı getirebilirler)
7)   Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliği veya Sağlık Ocağı)
8 )  Türkiye İş Bankası Ankara Şubesi TR09 0006 4000 0014 2005 9410 76 no'lu hesabına Kurs Katılım Ücreti 50.00TL. yatırdığına dair Banka Dekontu
9)   Hakem Bilgi Formu
Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranan Şartlar
1)   T.C. Vatandaşı olmak,
2)   En az lise ve dengi okulu mezunu olmak,
3)   18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,
4)   Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,
5)   Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve satın almalara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
6)   Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı’na göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
7)   Açılacak hakem kursunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,
NOT: Aranan şartları taşıyan Kursiyerler, Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisine dilekçe ile müracaat edecekler, istenilen belgeleri bir kapaklı dosya içerisinde Atletizm Federasyonunca Kurs vermek üzere görevlendirilen Merkez Hakem Kurulu Üyesine 
Kurs günü eksiksiz olarak teslim edeceklerdir.
Yorumlar