banner464

2014 Yem Bitkileri Desteği Ödemesi İcmalleri Askıda

2014 Yem Bitkileri Desteği ile ilgili çiftçi detayındaki fark icmali (icmal-1) askıya çıkartıldı.

2014 Yem Bitkileri Desteği Ödemesi İcmalleri Askıda

2014 Yem Bitkileri Desteği ile ilgili çiftçi detayındaki fark icmali (icmal-1) askıya çıkartıldı.

23 Aralık 2014 Salı 16:43
1022 Okunma
2014 Yem Bitkileri Desteği Ödemesi İcmalleri Askıda
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada: “17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/16 no’lu ‘Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği” gereği; 15 Kasım 2014 tarihine kadar Karaman İli Merkez İlçeye ait köy ve beldelerden müracaat eden çiftçilerimiz ile ilgili bilgiler İl Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımız Çiftçi Kayıt Sistemi’ne aktarılmıştır. Bu bilgilere göre her köy için hak edişlerine esas teşkil edecek Çiftçi Detayındaki İcmaller (icmal-1) ve ilk defa 2013 yılında 1.taksidi ödenen çok yıllık yem bitkileri (Yonca-Korunga) desteklemelerine esas köy mahalle taksitlendirme icmali (İcmal-A) 22-27 Aralık 2014 tarihleri arasında kendi Köyünde/Mahallesinde, İl Müdürlüğümüz ve Merkez Ziraat Odası Başkanlığında olmak üzere 5 (beş) işgünü askıya çıkartılmıştır.
Çiftçilerimizin öncelikle askı belgelerinde isimlerinin bulunup bulunmadığını,  T.C. Kimlik Numaraları, Desteğe Tabi Alan Toplamları (da) ve Toplam Destekleme Miktarlarını (TL) kontrol etmeleri gerekmektedir. Maddi hatalara ilişkin olarak yazılı itirazlar askıda kalma süresi zarfında 5 (beş) işgünü içerisinde İl Müdürlüğümüze yapılacaktır.
 İtiraz olmadığı takdirde icmaller kesinlik kazanacak olup, çiftçilerimizin mağdur olmamaları için askı belgelerinin mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak ve herhangi bir hak doğurmayacaktır” denildi.

Son Güncelleme: 23.12.2014 16:46
Yorumlar