banner464

Hangi Makine Ve Ekipmanlar Desteklenecek ?

Makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ yayımlandı

Hangi Makine Ve Ekipmanlar Desteklenecek ?

Makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ yayımlandı

08 Temmuz 2013 Pazartesi 02:32
840 Okunma
Hangi Makine Ve Ekipmanlar Desteklenecek ?
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mehmet Öztiryaki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “ Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçi tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirebilmek amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği 26 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2013 yılında uygulanacak olan Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliği Programı kapsamında;
Tebliğ Kapsamında Desteklenecek makine ve Ekipmanlar;
1) Anıza doğrudan ekim makinesi,
2) Arıcılık makine ve ekipmanı,
3) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
4) Balya makinesi,
5) Biçerbağlar,
6) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,
7) Canlı balık nakil tankı,
8) Çayır biçme makinesi,
9) Çeltik fide dikim makinesi,
10) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
11) Dal parçalama makinesi,
12) Diskli tırmık,
13) El traktörü,
14) Fındık toplama makinesi,
15) File sisteminin kurulması
16) Güneş kolektörü,
17) Mibzer,
18) Motorlu tırpan,
19) Pamuk toplama makinesi,
20) Pancar söküm makinesi,
21) Patates söküm makinesi,
22) Pülverizatör,
23) Sap parçalama makinesi,
24) Sap toplamalı saman makinesi,
25) Silaj makinesi,
26) Sıra arası çapa makinesi
27) Su ürünlerinde buzlama makinesi,
28) Su ürünleri için kuluçka dolabı,
29) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
30) Tambur filtre,
31) Taş toplama makinesi,
32) Toprak frezesi,
33) Yem hazırlama makinesi,
34) Zeytin hasat makinesi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan, belgesi istenen diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan belgesi istenen diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;
a) Yatırım konularında belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,b) Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,
c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri,
programdan yararlanmak üzere başvurur.
2) Şirket ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabileceklerdir.
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamayacaklardır.

Hibe desteği oranı ise Bakanlığımız tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilecektir.
Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabileceklerini belirten İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mehmet ÖZTİRYAKİ,Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, 26 Haziran 2013 tarihinde başlamış olup 22 Temmuz 2013 günü mesai bitimi sona erecektir.Başvuruları elden  İl ve İlçe Müdürlüklerimiz teslim etmeleri gerekmektedir,”dedi.
Son Güncelleme: 08.07.2013 13:24
Yorumlar