banner464

Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği İcmalleri Askıda

2015 yılı Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği (Normal) ödemesi ile ilgili çiftçi detayındaki icmaller (icmal-1) askıya çıkartıldı.

Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği İcmalleri Askıda

2015 yılı Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği (Normal) ödemesi ile ilgili çiftçi detayındaki icmaller (icmal-1) askıya çıkartıldı.

01 Aralık 2015 Salı 15:00
808 Okunma
Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği İcmalleri Askıda

Konu ile ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “16.03.2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 2015 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği; 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/21 no’lu “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’in; 16’ncı maddesi 1’inci fıkrasına göre İlimiz Merkez İlçe’ye ait köy ve beldelerden 30 Kasım 2015 tarihine kadar müracaat eden çiftçilerimizin hububat ve baklagil ürünü müstahsil makbuzları(satış) ile ilgili bilgiler İl Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımız Tarım Bilgi Sistemi, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne aktarılmıştır.

Sistemden alınan ve her köy için hububat ve baklagil fark ödemesi desteği (normal) hak edişlerine esas teşkil edecek çiftçi detayındaki icmaller(icmal-1)   01-06 Aralık 2015 tarihleri arasında kendi köyünde/mahallesinde, İl Müdürlüğümüz ve Merkez Ziraat Odası Başkanlığı’nda olmak üzere 5 (beş) gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

Çiftçilerimizin öncelikle askı belgelerinde isimlerinin bulunup bulunmadığını (Baba Adı, Doğum tarihi, T.C. kimlik/Vergi numaraları), Ürün Grubu, Desteğe Tabi Üretim Alanı (da), Satış Miktarı (kg) ve toplam destekleme miktarları ile ilgili bilgilerinin kontrol etmeleri gerekmektedir.

Maddi hatalara ilişkin olarak yazılı itirazlar askıda kalma süresi zarfında 5 (beş) gün içerisinde İl Müdürlüğümüze yapılacaktır” denildi.

İtiraz olmadığı takdirde icmallerin kesinlik kazanacağı ifade edilirken, çiftçilerin mağdur olmamaları için askı cetvellerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiği, aksi takdirde askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgilerin doğru kabul edileceği, daha sonra yapılacak itirazların değerlendirmeye alınmayacağı ve herhangi bir hak doğurmayacağı belirtildi. 

Son Güncelleme: 03.12.2015 12:06
Yorumlar