banner464

KARAMAN KOP’TAN NE BEKLİYOR?

Karaman’da ihracata dönük üretimi hedefleyen yatırımların hız kazanmasıyla birlikte istihdamda da önemli gelişmelerin kaydedildiğini açıklayan Vali Koca, “Yeraltı su kaynaklarının yetersiz olması ve kuraklık riski gibi konular bakımından da KOP hayati önem taşıyor” dedi.

KARAMAN KOP’TAN NE BEKLİYOR?

Karaman’da ihracata dönük üretimi hedefleyen yatırımların hız kazanmasıyla birlikte istihdamda da önemli gelişmelerin kaydedildiğini açıklayan Vali Koca, “Yeraltı su kaynaklarının yetersiz olması ve kuraklık riski gibi konular bakımından da KOP hayati önem taşıyor” dedi.

31 Ocak 2015 Cumartesi 14:16
1273 Okunma
KARAMAN KOP’TAN NE BEKLİYOR?
Toplam 4 ilin dahil olduğu Konya Ovası Projesi(KOP) kapsamında yer alan Karaman’ın KOP’tan ne gibi beklentileri var? KOP Karaman’da yaşanan yer altı ve yer üstü su sorunlarını çözebilir mi? Vali Murat Koca KOP’un Karaman’a ne kazandırması muhtemel olan konuları gazetemize anlattı. Vali Koca Karaman’ın KOP’tan beklentilerini şu şekilde açıkladı: “Karaman’da tarıma dayalı sanayi sektöründe ihracata dönük üretimi hedefleyen yatırımların son yıllarda hız kazanması ile birlikte, istihdamda da önemli gelişmeler kaydedilmeye başlandı. Karaman’ın ekonomisi özellikle son dönemlerde hızlı gelişen bir ekonomik yapıya büründü. Tarım, sanayi, ticaret, turizm ve enerji alanlarında faaliyetler dikkat çekerken özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayi ön plana çıkmaya başladı. KOP’un Karaman’ın bu ekonomik gelişiminin devam etmesi sürecinde ciddi katkılar sağlayacağı bir gerçektir. KOP Bölgesi, ülkemizin en az yağış alan illerinden oluşuyor. Karaman en az yağış alan ildir. Yeraltı su kaynaklarının yetersiz olması ve kuraklık riski gibi konular bakımından da KOP hayati önem taşıyor.

 Karaman’ın ve bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan çalıştaylar ve KOP Eylem Planı, bölgesel kalkınma hedefinin yanında sürdürülebilir kalkınmayı da sağlayacaktır.

Karaman’da yenilenebilir enerji potansiyelinin açığa çıkarılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması, yer altı kaynaklarına yönelik projelerin desteklenmesi, yer altı su kaynaklarının azalmasının önlenebilmesi için tedbirlerin alınması, ihraç ürün çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik çalışma yapılması, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, her alanda ARGE çalışmalarını destekleyecek alternatif programların oluşturulması. Karaman’ın ekonomisinde turizm payının artırılması” dedi.

KALKINMA SÜRECİNDE İYİ BİR SİNERJİ OLUŞACAK

KOP hakkında bilgi veren Vali Koca, “KOP Bölge İdaresi Başkanlığı, 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile KOP Bölgesinde proje uygulamalarını yerinde koordine etmek, bölgedeki kalkınmaya yönelik yatırımların ve projelerin gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerini yerine getirmek ve hazırladığı KOP Eylem Planı marifetiyle sorumlu olunan bölgenin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla Karaman, Konya, Aksaray ve Niğde illerini kapsayan bir şekilde kurulmuştur.

Köklü bir kültürel derinliğe sahip olan çeşitli uygarlıklara tanıklık etmiş bölge, güçlü bir geçmişe sahip olması açısından da önemli ekonomik, kültürel, sosyolojik birimler elde etmiştir.

Yaklaşık olarak ülke yüzölçümünün yüzde 9’unu, ülke nüfusunun yüzde 4’ünü ifade eden bir bölgedir, KOP Bölgesi. Kültürel yakınlık, coğrafi yapı ve ekonomik gelişim açısından bölgenin birbirini tamamlar nitelikte olması, kalkınma sürecinde iyi bir sinerjinin oluşacağını göstermektedir.

2011 yılında güncellenen illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre Konya 20, Karaman 32, Aksaray 55 ve Niğde 56’ıncı sırada yer aldı” şeklinde konuştu.

ÇALIŞTAYLAR ÖNEM ARZ EDİYOR

KOP Eylem Planı çerçevesinde KOP Bölge İl Kalkınma Başkanlığının kuruluş amaçları doğrultusunda hazırlanma çalışmalarında son aşamaya gelindiğinin altını çizen Vali Koca, “ Karaman İlinin ve KOP Bölgesinin sorunları ve geleceği sürekli olarak gündeme gelmektedir. İlin ve bölgenin ihtiyaçları belirlenmekte, sahip olduğu potansiyel ise açığa çıkarılmaktadır. Bunlar bile başlı başına bir kazançtır.

Karaman ilinde 2011 yılında KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) Kapsamında 41 projede 10 milyon 500 bin TL harcama yapılmıştır. 2012 yılında 19 proje hazırlanmış ve 13 milyon 400 bin TL harcanmıştır. 2013 yılında 34 proje yapılmış 14 milyon 826 bin TL harcanmıştır. 2014 yılında ise 29 proje için 15 milyon TL harcanmıştır. KOP KÖSİP kapsamında toplamda 143 proje geliştirilmiş ve 53 milyon 726 bin TL bu projeler için harcama yapılmıştır.

KOP Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalıştayların daha sık aralıklarla bölge sanayicileri ve iş adamları ederek yapılması önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.

ADEM DEMİREL

Son Güncelleme: 31.01.2015 17:33
Yorumlar