banner464

KARAMAN'DA İYİ TARIM UYGULAMALARI BAŞLADI

Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Haşim Keskin, ''İyi Tarım Uygulamaları'' hakkında basın açıklaması yaptı.

KARAMAN'DA İYİ TARIM UYGULAMALARI BAŞLADI

Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Haşim Keskin, ''İyi Tarım Uygulamaları'' hakkında basın açıklaması yaptı.

10 Nisan 2015 Cuma 17:32
314 Okunma
KARAMAN'DA İYİ TARIM UYGULAMALARI BAŞLADI
Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Haşim Keskin'in ''İyi Tarım Uygulamaları'' hakkında ki açıklaması;Tarım bir ülkenin ekonomisinin temelidir. Aynı zamanda bir çok sektöre de hammadde sağlamaktadır. Bu bağlamda hızla artan dünya nüfusunun beslenmesinde tarımın önemi giderek artmaktadır. Dünyamızda temel tarım ürünlerinde üretim, tüketim ve ticaret dengeleri değişmektedir. Tarım sektöründe rekabetçilik ve sürdürülebilirlik ön plana çıkan kavramlar haline gelirken; küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki artış, artan nüfus baskısı, uluslararası organizasyonların etkinliğinin artması tarım sektörüne yön veren temel unsurlar olmuştur.  
Günümüzde toplum sağlığını tehdit eden gıda maddelerinin güvenliğine ilişkin sorunlar Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere,  uluslararası ticarete konu olan yaş meyve sebze ticaretinde tüketici talepleri doğrultusunda, sertifikalı ürünler tercih edilmeye başlanılmıştır. Bunun sonucunda; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğini sağlayan bir tarımsal üretim metodu olan ‘İyi Tarım Uygulamaları’ ortaya çıkmıştır. İyi Tarım Uygulamalarında hedef; her metrekaresi kayıtlı, üretim sistemi oturmuş, ülke içi ve dışında ticari yanlışa meydan vermeyen, üreticiye daha çok kazandıran, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede koruyan, tüm gelir gruplarının tüketebileceği gıdaya ulaşmalarını sağlamaktır.
Ülkemizde iyi tarım uygulamaları yapan üreticilerimiz Resmi Gazetede yayınlanan 2008/14353 Bakanlar Kurulu Kararı ile destekleme ödemesi almaya başlamışlardır. İlimizde 2008 yılında 3 işletme destek alırken bu sayı 2013 yılında 64 işletmeye ulaşmıştır. 2013 yılında 64 işletmeye 9.740 dekar alana mukabil 243.515 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.2014 yılında ise merkez ilçemizde 72 işletme 10908 dekar, Ayrancı İlçemizde 2 işletme 1.287 dekar, Kazımkarabekir İlçemizde ise 1 üreticimiz 22 dekar alan için destekleme başvurusunda bulunmuştur. Başvuru yapan bu üreticilerimize dekara 50 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca, ülkemizde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla, 2012 yılından itibaren  “İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” uygulamaya konulmuştur. Proje 2012 yılında meyve sebze üretiminde iyi tarım uygulamalarını benimseyen, ihracata yönelik tarımsal faaliyetin yapıldığı ilimizin de içinde olduğu 12 pilot ilde başlamıştır.
İyi Tarım Uygulamalarında, Bakanlığımızca çalışma yetkisi verilen Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarınca, çiftçilerimizin gereken üretim şartlarını sağlamaları halinde İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası verilmektedir. Bu sertifika, belli bir maliyet teşkil ettiğinden bu maliyetin düşürülmesi anlamında “grup sertifikasyonu” şeklinde sertifikasyon yapılabilmektedir. İlimizde 2012 yılından itibaren Karaman Merkez Elma Üretici Birliği’nin oluşturduğu grup ile ’grup sertifikasyonu’ yapılmaktadır. “İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında  grup üyelerinin sertifikasyon hizmeti, proje tanıtım levhaları, iyi tarım uygulamaları talimat panosu, uyarı levhaları  yaptırılmıştır. 2014 yılında grup sertifikasyonu yapan 64 üretici bu hizmetlerden yararlanmıştır. İlimizde 2014 yılında grup sertifikasyonu dışında bireysel olarak İyi Tarım Uygulamaları yapan 12 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerden çoğunluğu elma üretiminde iyi tarım uygulaması yaparken bir işletme kiraz, bir işletme armut, bir işletme ise bademde iyi tarım uygulaması yapmaktadır.
İyi Tarım Uygulamaları yapmak isteyen üreticilerimiz bireysel veya bir grup oluşturarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çalışma yetkisi verilen Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşuna başvurabilirler. Başvuru yapan üreticilerimiz bu kuruluşlar tarafından üretim sezonu içinde iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun ürün üretip üretmediği kriterlerine göre denetlenirler. İyi tarım uygulamalarında ürünün çiftlikten sofraya izlenebilirlik esasına dayandığından üreticilerimizin kayıtlarını düzenli olarak tutmaları ve saklamaları gerekmektedir. Denetim sonucunda iyi tarım kriterlerine göre üretim yaptığı anlaşılan ürüne ve ürünlere ‘İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası’ verilir.
Sonuç olarak iyi tarım uygulaması yapan üretici sağlıklı hayatın dostudur. O,hem kendisinin, hem çalışanlarının hem de sunduğu güvenilir tarım ürünleriyle tüketicinin sağlığını korur. İyi tarım uygulamaları ile yaşadığımız çevreyi ve toprağı koruruz. Unutmayalım ki gelecek nesillere temiz bir çevre ve toprak bırakmak hepimizin vazifesidir.Son Güncelleme: 10.04.2015 17:33
Yorumlar