banner464

Kazımkarabekir’de Miras Yoluyla Arazi Mülkiyet Devri Eğitim Çalışmaları

İlimiz Kazımkarabekir İlçesinde 6537 Sayılı Kanun kapsamında, tarım arazilerinde mülkiyet devri ve miras yoluyla devirle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kazımkarabekir’de Miras Yoluyla Arazi Mülkiyet Devri Eğitim Çalışmaları

İlimiz Kazımkarabekir İlçesinde 6537 Sayılı Kanun kapsamında, tarım arazilerinde mülkiyet devri ve miras yoluyla devirle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

20 Ocak 2016 Çarşamba 13:25
267 Okunma
Kazımkarabekir’de Miras Yoluyla Arazi Mülkiyet Devri Eğitim Çalışmaları

Toplantıda; Miras Yoluyla Arazi Mülkiyet Devirlerinde tarım arazilerinin bölünmesini önlemek ve arazi bütünlüğünü sağlamak amacıyla 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6537 sayılı kanunla ilgili bilgiler verilmiştir. Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Arazi Edindirme Şube Müdürü Yılmaz Büyükateş, Kazımkarabekir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Şimşek, Arazi Edindirme Şube Müdürlü konu uzmanı teknik personeller ile İlçe çiftçileri katılmışlardır.

Miras Yoluyla Arazi Mülkiyet Devri, 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda bazı düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre Kanunun yürürlük tarihi olan 15 Mayıs 2014 tarihinden önce gerçekleşen ölümlerde, intikal ve paylaşım işlemleri bu kanun hükümlerine tabi olmadığından istenildiği şekilde miras işlemleri gerçekleştirilmektedir. 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra gerçekleşen ölümlerde ise intikal ve miras işlemleri bu kanun hükümlerine tabi olmaktadır. Buna göre; mirasa konu olan tarım arazisinin paylaşımında, paylaşımların ekonomik bütünlüğün  (sulu-kuru: 10.000 m2) üzerinde olan tarım arazilerinde bölgenin istenilen norm değerlerine ve arazilerin sulu-kuru büyüklük kriterlerine göre değişkenlik gösterecektir. Ekonomik bütünlüğün (sulu-kuru: 10.000 m2) altında olan tarım arazilerinde ise her bir parseli hisselendirmeden tamamını bir kişi alabilecektir.

Miras Yoluyla Arazi Mülkiyet Devrinde mirasçılar kendi aralarında anlaşmaları gerekmektedir. 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra gerçekleşen ölümlerde intikal ve miras işlemleri bir yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Bu işlemler yapılmaması halinde mirasçılara tebligat yapılarak 3(üç) aylık ek bir sure verilmektedir. Bu sure zarfında intikal ve miras işlemleri yapılmadığı takdirde mahkeme kanalıyla bu işlemler gerçekleştirilecek ve gerektiğinde araziler mirasçı dışındaki kişi veya işletmelere devredilebilecektir. 

Toplantı katılımcıların soruları cevaplandırılarak sona ermiştir. Ayrıca toplantıya katılanlarla Miras Yoluyla Arazi Mülkiyet Devriyle ilgili anket çalışması yapılmıştır. Miras Yoluyla Arazi Mülkiyet Devriyle ilgili bilgilendirme toplantılarının diğer ilçelerimizde de yapılması planlanmaktadır.

Son Güncelleme: 20.01.2016 14:01
Yorumlar