banner464

Son Başvuru Tarihi 14 Şubat 2017

Başvuru sahipleri tarafından Karaman İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuru dosyaları tek nüsha olarak elden teslim edilecek.

Son Başvuru Tarihi 14 Şubat 2017

Başvuru sahipleri tarafından Karaman İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuru dosyaları tek nüsha olarak elden teslim edilecek.

27 Ocak 2017 Cuma 17:48
1367 Okunma
Son Başvuru Tarihi 14 Şubat 2017

29.04.2016 tarih ve 29698 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/13 nolu Tebliğ ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Bireysel Sulama Sistemleri hibe başvuruları 1 Ocak 2017 tarihinden başlayarak 45 (kırkbeş) gün içerisinde sona ermekte. Bu kapsamda son başvuru tarihi 14.02.2017 mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından Karaman İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuru dosyaları tek nüsha olarak elden teslim edilecek.

PROGRAM BEŞ ADET YATIRIM KONUSUNU KAPSAR;

1- Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

2- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

3- Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

4- Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

5- Güneş enerjili sulama sistemi kurulması

HİBE DESTEĞİ TUTARI VE ORANI

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100 bin TL, tüzel kişiler için 200 bin TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER VE SORUMLULUKLARI

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi yatırım konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteğinden yararlananlar, bu tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler. Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Ayrıntılı bilgi için üreticilerin Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmekte.

Son Güncelleme: 28.01.2017 12:52
Yorumlar