banner464

Tarım Arazilerinde Yeni Dönem Başladı

Tarım Arazilerinde Miras Yoluyla Devir konusunda yeni bir dönem başladı.

Tarım Arazilerinde Yeni Dönem Başladı

Tarım Arazilerinde Miras Yoluyla Devir konusunda yeni bir dönem başladı.

08 Ocak 2016 Cuma 16:03
356 Okunma
Tarım Arazilerinde Yeni Dönem Başladı
Söz konusu yeni dönem hakkında bilgiler veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Haşim Keskin: 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa istinaden 15.05.2014 tarihinde çıkarılan 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna göre miras yoluyla devir işlemleri yapılmaktadır. Kanunun çıktığı tarih olan 15.05.2014 tarihinden önce vefat eden tarım arazisi sahiplerine ait devir işlemleri eski kanun hükümlerine tabi olup; Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan veraset ilanı ya da varislerin kendi aralarında düzenledikleri rızai taksim sözleşmesine göre murisin tarım arazileri varislere eski kanun hükümlerine göre devredilmektedir.

Ancak Kanunun çıktığı tarih olan 15.05.2014 tarihinden sonra vefat eden kişilere ait tarım arazilerinin devrinde ise: varisler murisin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde murise ait tarım arazilerinin devrini (intikallerini) yaptırmaları gerekmektedir. 1 yıl içiresinde devredilmeyen tarım arazilerinin devri için Bakanlığımızca varislere 3 aylık süre içeren tebligat gönderilecektir, Bu 3 aylık süre içerisinde murise ait tarım arazilerinin (intikalleri) devri varislerce yapılmazsa intikallerin mahkeme kanalıyla yapılması için İl Müdürlüğümüz Hukuk Birimince Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açılacaktır. Bu sebeple konu hakkında vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve ölen yakınlarına ait tarım arazilerinin devrini bir an önce yaptırmalarının önemini vurguladı. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Haşim Keskin, ayrıca satışlar konusunda da vatandaşlarımızın şu hususları bilmesinin yararlı olacağını belirterek, 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanun’unun uygulandığı alanlardaki satışlarda:  toplulaştırma işlemlerinin bittiği yerlerde bulunan tarım arazileri hisselendirilmeden ve ifraz edilmeden satışına izin verildiğini,   toplulaştırmanın başladığı ve devam ettiği yerlerde ise satışların hisselendirilmeden ve ifraz edilmeden alıcının gittiği/gideceği yeri kabul etmesi şartıyla tarım arazilerinin satışına izin verildiğini belirtti. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun uygulandığı yerleşim birimlerindeki satışlarda ise; Ekonomik bütünlüğün altındaki arazilerde hisselendirmeden ve ifraz edilmeden satışlara izin verildiğini ekonomik bütünlüğün üstündeki arazilerin satışında yeter gelirli tarımsal arazi miktarına bakıldığını ve belirli kriterlere göre satışlara izin verildiğini kaydetti.  
Yorumlar