AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, yeni anayasa yapma sürecinde, Meclis'teki tüm siyasi partilerden hangi başlıkların anayasada yer alması gerektiğine dair görüş alınacak ve genel bir çerçeve belirlenecek.

Başlıklar belirlendikten sonra siyasi partilerden, bu başlıklar altındaki maddelere ilişkin teklifler istenecek. AK Parti kaynakları, yeni anayasanın açık ve net bir çerçeve belirlemesi gerektiğini vurgularken, yaklaşık 90-100 madde arasında olması ve detayların daha sonra hazırlanacak kanunlarda yer alması gerektiğini belirtiyor.

Yeni anayasanın toplumun tüm kesimlerinin sahiplendiği, demokratik, katılımcı ve sivil bir toplumsal sözleşme olması önemine vurgu yapılıyor. Yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde, Ramazan Bayramı'ndan sonra 16 Nisan'da siyasi partiler arasında görüşme trafiğinin başlaması bekleniyor.

Ayrıca, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve çeşitli platformlardan "hangi başlıklarda nasıl bir anayasa" beklentileri doğrultusunda alınan tekliflerin, TBMM'de bir havuzda toplanması planlanıyor. Yeni anayasa çalışmalarının, geniş bir katılım ve uzlaşıyla şekillenmesi hedefleniyor.