TEMA Vakfı Karaman Kazımkarabekir İlçe Sorumlusu Kadir Akpınar göreve başladı. Ülke genelinde 560.000’i aşkın gönüllüsüyle birlikte yaşam anlamına gelen toprağa sahip çıkan TEMA Vakfı’nı temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu belirten TEMA Vakfı Kazımkarabekir İlçe Sorumlusu Kadir Akpınar,  “TEMA’nın en büyük gücü her zaman gönüllüleri olmuştur. Sahip olduğu doğal varlıkları ile Kazımkarabekir’de sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibim ile birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak, ilçemizdeki gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

TEMA Vakfı Kazımkarabekir Gönüllüleri, il genelinde yürütülen faaliyetlere destek olarak;

 Doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek,

 Erozyon, toprak örtüsü ve toprağın korunması yönünde kamuoyunu bilinçlendirecek etkinlikler düzenlemek,

 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde tarım alanlarının amaç dışı kullanımını engellemek,

 Mera, otlak ve çayırların korunması ve verimliliklerinin arttırılması amaçlı çalışmalar yürütmek,

 Orman sınırlarda herhangi bir nedenle daralma olmasını engellemek ve doğal orman alanlarının korunmasına katkı vermek,

 Su varlığının korunması ve tarımsal kuraklık, çoraklaşma ve çölleşmeyle mücadele etmek,

 Deniz, göl, akarsu kıyıları ve sahil şeridinin doğal özelliklerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,

 Halkımızın tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinde, su ve enerji tasarrufunun, geri dönüşümlü ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesinde önder rol oynamak,

 TEMA Vakfı’na yeni gönüllüler kazandırmak,

 Bu amaçları gerçekleştirmek için ilçe gönüllüleri olarak Minik TEMA, Yavru TEMA, Genç TEMA Lise, Genç TEMA Üniversite ve Mezun TEMA örgütlerini oluşturmak vb. çalışmaları yürüteceklerdir

TEMA Vakfı Kazımkarabekir İlçe Sorumluluğu ekibi, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmede en önemli desteği ilçede görev yapan basın mensuplarından alacağına inanmaktadır. Yapılan tüm faaliyetler düzenli olarak yerel basınla paylaşılacaktır.

Bilgi İçin:

Kadir Akpınar|TEMA Vakfı Kazımkarabekir İlçe Sorumlusu|Cep Tel: (505) 6727827 |E-posta: [email protected]

Editöre Notlar:

TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı)

TEMA Vakfı erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak üzere çalışan gönüllü bir kuruluştur. Ülke genelinde 560.000’i aşkın gönüllüsü vardır. Ülke genelinde 81 il temsilcisi, 293 gönüllü sorumlusu ve 107 üniversitede Genç TEMA topluluğuyla çalışmalarını yürütmektedir. Bugüne kadar Mera ve Toprak yasalarının kanunlaşmasını sağladı, doğa koruma adına açtığı müdahil olduğu 199 davanın, 88’i kazanıldı, 67 dava devam ediyor. Kuruluşundan bu yana 12 milyon fidan ve 700 milyon meşe tohumunu toprakla buluşturdu, 150 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesini hayata geçirdi. 2010’dan itibaren Minik TEMA ve Yavru TEMA programlarına yaklaşık 100.000 çocuk katılım gösterdi.  Ekolojik Okuryazarlık programı kapsamında ülke genelinde 240 öğretmen ekolojik okuryazar formatör öğretmen eğitimi aldı. 52 ilde 170 öğretmen 500 mahalli seminer düzenleyerek 30 bini aşkın öğretmene ulaştı. Türkiye’nin önemli çevre kütüphanelerinden birisine evsahipliği yapan TEMA Vakfı’nın Bilgi Belge Merkezi’nde 4000’den fazla kitap ve 120 süreli yayın bulunmaktadır.  TEMA Vakfı, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekreteryası önderliğinde Dünya’da ilk kez verilen Yaşam İçin Toprak | Land for Life ödülünü aldı.

Varoluş Nedenimiz        

Toprak...Toprak...Toprak... Ülkemiz yılda 743 milyon ton toprağını erozyonla kaybediyor. Oysa yaşam üreten bir cm toprağın oluşması binlerce yıl sürüyor. Toprak kaybetmeyi göze alamayacağımız kadar kıymetli bir varlık. Bize aşımızı, işimizi, sanayimize hammaddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz. TEMA'nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak, korumaktır.

Ufkumuz, Geleceğe Bakışımız;

Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.

Amacımız,

- Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,

- Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,

- Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,

- Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek,

- Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek.

TEMA Vakfı'nın Hedefi;

Öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırma çabasındadır. Bu nedenle başta erozyon sorunu olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalışılmaktadır.

TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi ile insan kaynaklı iklim değişikliği konularında, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, teşkilat ve mali imkanlarla mümkündür.

Temel Değerlerimiz

Güvenilirlik ve Saygınlık                                                               Siyasi Tarafsızlık

Şeffaflık                                                                             Herkesi Kucaklama

Gönüllülük                                                                        Bilimsellik

Yaratıcı Katılımcılık                                                         

Türkiye Çöl Olmasın                                                                                                                                                              TEMA Vakfı